3 jaar geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (7)

Openbaring 22 vers 16-17:

16. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster. 17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, [het] levenswater nemen om niet.

Vooruitzicht

Christus is als Zoon des Mensen in de heerlijkheid. De Heilige Geest – een goddelijke Persoon – is op de aarde.

Hoe groot onze persoonlijk falen en het verval van de gemeente onder verantwoordelijkheid ook moge zijn, deze twee enorme feiten blijven bestaan. Christus is nog steeds een Mens in de heerlijkheid aan de rechterhand van God en de Heilige Geest is nog op aarde.

Met deze geweldige feiten werd de gemeente gevormd en begon haar reis. Met deze twee feiten werd zij eeuwenlang gehandhaafd. En met deze twee feiten zal ze eindelijk haar aardse reis beëindigen, want voordat God Zijn boek sluit, zien we de gemeente voor de laatste keer als een wachtende bruid, die door de Geest op aarde wordt geleid en Jezus in de heerlijkheid hoort (Openb. 22:16-17).

Hoezeer werden deze feiten in de loop van hun reis door deze wereld verduisterd! Hoeveel werd toegevoegd, wat daarmee volledig onverenigbaar is. Maar uiteindelijk zal de gemeente, bevrijd van alle menselijke steun, van religieuze instellingen en wereldse rijkdommen, de heerlijkheid ingaan dankzij deze twee grote feiten, dat Jezus in de heerlijkheid is en de Heilige Geest in de gemeente op de aarde is.

Groot was het falen en de waardering voor de enorme rijkdom van deze waarheden was klein. Maar omdat Jezus Dezelfde blijft in heerlijkheid, gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid, en omdat de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij de gemeente zal zijn, zullen de vrijgekochten door de Heer tenslotte met gejuich en eeuwige blijdschap op hun hoofd de hemelse stad binnenkomen. Daar zullen zij vreugde en blijdschap verkrijgen, en verdriet en gezucht zullen wegvluchten (vgl. Jes. 35:10).

SLOT.

 

NOOT VERTALER:
1. Of ‘de verwezenlijking’ (hetzelfde als ‘wezen’ in 1:3); ‘het vertrouwen’ (zo vertaald in 3:14).

 

Hamilton Smith; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits 29.05.2010.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW