12 jaar geleden

De Toekomst: Les 3 – Opstanding – oordeel – hel

De Heer Jezus sprak, toen Hij nog op deze aarde leefde, meerdere keren over het leven na de dood. Wij willen ons nu met enkele van deze uitspraken bezig houden.
1. Sla nu Mattheüs 10 een op alstublieft. Daar lezen wij, hoe de Heer Zijn discipelen stuurde. Hij zond hen als
……………………………………………………………………………………………………………………….

Er kon hen dus al mogelijke overkomen. Het ergste zou zijn dat men hen zou doden! Maar wat zei Hij daarover?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Dat betekent dus dat de ziel verder leeft, als men het lichaam van een mens gedood heeft! Interessant! Alleen klinkt het woord “hel” natuurlijk niet zo geruststellend!

2. Opmerkelijk is, dat er niemand zoveel over de hel gesproken heeft, dan Jezus Christus. dat zou men van Hem toch niet verwachten. Maar weet u al, dat Hij zelfs in de over het algemeen toch zo geliefde bergrede van de hel gesproken heeft?
Wat leest u in Mattheüs 5 vers 22 aan het eind?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

En waar leest men het nog meer in dit hoofdstuk? In de verzen ……. en …….

Heel duidelijk heeft Jezus er meerdere keren over gesproken, dat met het sterven niet alles uit is. Onmiskenbaar wees Hij op het feit, dat er een hel is. Slaat u alstublieft Mattheüs 12 vers 36 eens op.

3. Wat leest u in dit vers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

En vat u kort Mattheüs 11 vers 20-24 eens samen:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

De stad Sodom was al bijna twee duizend jaar vóór deze tijd door een oordeel van God verwoest! (lees daartoe Genesis 18 en 19). Op de mensen van Sodom (respectievelijk Tyrus, Sidon enz.) wacht(e) duidelijk nog het “oordeel”.

Wij hebben nu enkele uitdrukkingen tegengekomen, die op de een of andere manier met het leven na de dood te maken hebben: “De ziel sterft niet”, “hel” en “oordeel”.
Maar er ontbreekt nog een belangrijk woord! Slaat u daartoe Mattheüs 22 vers 23-33 op.

4. Met wie heeft de Heer daar te doen? (vs. 23)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat was “hun probleem? (vs. 23)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Als u Handelingen 23 vers 8 opslaat, zult u zien dat deze groep godsdienstige mensen ook vandaag vele aanhangers heeft. Waaraan geloofden zij niet?

a) ……………………………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………………………………..

Het waren dus diegenen, die zo intelligent waren dat zij alleen geloofden, wat zij zien konden! Terug naar Mattheüs 22.
Het verhaal levert ons geen problemen. Dat wat zij zeggen, klinkt me vrij redelijk. “Ja, duidelijk”, zou men denken, “zij hebben toch gelijk!” Maar de Heer reageerde toch een beetje anders, dan wij het zouden gedaan hebben! Wat is Zijn eerste reactie? (vs. 29):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Misschien is dat de reden, waarom wij ook dergelijke vragen hebben! Zij kenden twee dingen niet:
a) ……………………………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………………………..

Wat wordt er eigenlijk bedoelt, dat zij “de kracht van God” niet kennen?

Wij vonden dus vier belangrijke termen:
Een ziel, die na het sterven leeft – de opstanding – oordeel – hel
Van al deze dingen heeft Jezus gezegd, dat ze er zijn!

5. Nog meer uit dit gedeelte van Mattheüs 22 vers 23-33. In vers 32 wordt een vers uit Exodus 3 geciteerd. Hoe luidt dat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Aan wie zei God dat?

…………………………………………………………………………………………

(lees daartoe Exodus  3 vers 1-6).

Mozes leefde, toen Abraham, Izaäk en Jakob al lang gestorven waren.
Het is begrijpelijk dat wij in Mattheüs 22 vers 33 lezen:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Want wat zei God (respectievelijk de Heer Jezus) van Abraham, Izaäk en Jakob? (vs. 32b)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ziet u het! Naar het lichaam waren er drie patriarchen (de aartsvaders) er al lang niet meer. Maar betekende dat, dat zij hadden opgehouden te bestaan? In geen geval! Zij leven!

6. Nog een ander interessant gegeven over dit punt  vinden wij in Mattheüs 17 vers 1-8. Er “verschijnen” daar twee mensen uit het paradijs. Wie zijn zij?

a) ……………………………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………………………..

De eerste leefde ongeveer 1400 jaar vóór Christus en tweede 850 vóór Christus. Zij waren dus al lang dood! Niettemin staan zij plotseling daar. Hoe men het ook te interpreteert, één ding is zeker: Deze beiden hebben niet opgehouden te bestaan. Zij konden “verschijnen”!
Petrus, de nuchtere visser (daarna was hij apostel), schrijft in zijn brief nog meer erover (2 Petrus 1:16-18). Wat staat daar in vers 16b?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Natuurlijk betrof het bij deze gelegenheid om de persoon van de Heer Jezus en niet om Mozes en Elia. Als u Mattheüs 17 vers 5 aan het eind met 2 Petrus 1 vers 17 aan het eind, welke woorden ontbreken dan in de laatstgenoemde plaats?

Precies dat willen wij doen!

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW