2 jaar geleden

De ruw uitziende prediker 

Vele jaren geleden predikte een ruig uitziende man in de open lucht.  Hij was zeker niet volgens de laatste mode gekleed en zijn woorden waren niet erg beleefd – integendeel, veel van zijn toehoorders vonden dat hij nogal bot was … Het stoorde de man helemaal niet. Hij predikte … dag na dag … Hij nam niet echt de tijd om een lekkere maaltijd te koken of om te gaan winkelen; Hij was ervan overtuigd dat God hem geroepen had om te prediken en dat is wat hij deed.

Hoewel velen hem bot en veel te direct vonden, beseften anderen de waarheid in wat hij zei en werden zijn volgelingen. Beetje bij beetje werden meer volgelingen aan zijn nieuwe beweging toegevoegd. Omdat hij predikte aan de oever van een rivier, kon hij de nieuwe ‘bekeerlingen’ onmiddellijk dopen.

Op een dag zei hij tegen zijn discipelen en de andere mensen die naar zijn prediking luisterden, dat hij helemaal niet belangrijk was. Hij wees erop dat na hem, Iemand die nog veel groter was, zou komen. Hij bereidde alleen de weg voor. Hij zei: “Hij moet belangrijk worden voor jullie, zeker niet ik. Ik ben niet eens waardig om Zijn schoenriem los te maken!” (verg. Joh. 1:26-27; Joh. 3:30).

De volgende dag kwam hij hierop terug – niet omdat hij een fout had gemaakt en hij zijn volgelingen erop moest wijzen dat hij toch belangrijk was … Nee! Hij zei: “Weet u nog, wat ik u gisteren verteld heb? Dat er Iemand onder jullie is die veel belangrijker is dan ik? Wel, hier is Hij! Zie! Het Lam van God! Hij is de Zoon van God!” (verg. Joh. 1:29,34) Het trieste was, dat niemand dit blijkbaar begreep of er iets van zei … Ze vroegen niet eens aan de prediker wat hij bedoelde!

Weer een dag later was de prediker weer buiten, samen met een aantal van zijn discipelen, en hij zag Jezus en zei opnieuw: “Zie, het Lam van God!” (verg. Joh. 1:36). Maar nu waren de dingen anders! Twee van de discipelen van Johannes (ik ben er vrij zeker van dat je zijn naam nu wel weet) hadden geen verdere uitleg nodig. Ze volgden Jezus gewoon!

Deze tweevoudige verklaring van Johannes veranderde hun leven voor altijd! Vanaf dat moment volgden zij niet langer Johannes, maar volgden zij Jezus Christus, die hun Redder werd!

Ik wil graag op twee dingen wijzen. Ten eerste, u zou kunnen denken dat uw prediking en evangelieverkondiging niets teweegbrengen, dat er geen resultaten zijn, maar dat kunt u aan God overlaten! Eén van deze twee discipelen was een andere Johannes. Tientallen jaren later zou hij vijf van de boeken van het Nieuwe Testament schrijven! Wat een resultaat!

Ten tweede, wil ik u een vraag stellen: Hebt u al besloten om Jezus te volgen? Hebt u die levensveranderende ervaring al gehad? Ik zou u graag opnieuw willen wijzen op het Lam van God!

Het hele verhaal is te lezen in Johannes 1 vers 19-51.

 

© The Christian Explorer

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW