7 jaar geleden

Dát geloof heb ik niet nodig …

28-11-2004

“Ik heb dat geloof niet nodig. Het gaat mij goed, ik ben rijk”.

Een paar dagen geleden kon je op een nieuwssite op het internet een interview met George Foreman, de beroemde bokser lezen. Uit dit interview komt deze zin. Dat waren de woorden van de rijke sportman Foreman toen iemand hem op een reis een bijbel meegaf.

In het interview vertelt hij in terugblik over een moment dat hij gemerkt had, dat hij juist dit geloof toch nodig had. Na het verliezen van een bokswedstrijd tegen Jimmy Young overwoog Foreman dat hij zich over deze verloren strijd geen zorgen moest maken. Hij kon zich toch gewoon terugtrekken en rustig in Texas gaan wonen en sterven. Sterven??

Waarom moest zo’n succesvolle bokser nadenken over de dood? Hij probeerde de gedachte daaraan af te wijzen en als het ware met God een deal treffen: “Luister, ik ben George Foreman. Ik kan geld doneren voor het welzijn en voor de gemeenschap en de kerk …”. Maar God wilde iets anders in hem bewerken, Hij wilde zijn geld niet, hij wilde George Foreman!

Verlossing van de eeuwige dood kun je niet kopen!

En op dat moment merkte Foreman dat hij beslist dit geloof nodig had! Zijn geld, zijn rijkdom, zijn succes – niets kon hem redden van de dood. Niets daarvan nam de angst voor de dood weg. Tegen de rijke man in Lukas 12 vers 20 moest God zeggen: “Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn?” Dat had Foreman begrepen, en hij wendde zich tot de enige juiste! Hij wendde zich tot God!

En u? Bent u ook rijk en hebt u “misschien veel geld opgepot”, voor later voor de oude dag? Misschien hebt u een succesvolle carrière, verdient u goed en bent u financieel zorgeloos en onafhankelijk.

Financieel onafhankelijk? Neen – volledig afhankelijk!

Vergeet niet: U meent misschien financieel onafhankelijk te zijn, maar u bent volledig afhankelijk van God, uw Schepper!

Of bent u niet alleen rijk, maar hebt u ook een zeer fatsoenlijk leven geleid? Was uw verleden of uw jeugd misschien niet zo “wild” als de jeugd van Foreman? “Ja, wie zo’n wijze van leven als Foreman heeft, die heeft dit geloof nodig, maar ik toch niet!”

God ziet het anders: “Zij zijn allen afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één (Ps. 14:3). Dit is het oordeel van God, en het geldt mij en voor u!

Gods oordeel is onherroepelijk!

Iedereen moet dit oordeel erkennen. En als u het niet nu doet in uw leven op aarde, dan zult u het eenmaal voor God Zelf, wanneer u voor Zijn troon staat, moeten erkennen.

Maar als u dit oordeel van God over u en uw leven hier en nu erkent en Hem dit belijdt, dan heeft God beloofd wat Hij zal doen: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

God is getrouw en rechtvaardig!

Is het werkelijk rechtvaardig als Hij op grond van onze belijdenis eenvoudig ons de zonden vergeeft? Moet niet in overeenstemming met Zijn oordeel ook het oordeel voltrokken worden? Het principe in Zijn Woord luidt toch: “Het loon van de zonde is [de] dood …”.

Ja, maar de zin gaat verder: “maar de genadegave van God is [het] eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer”.

Het oordeel, dat ons terecht zou moeten treffen, heeft God in Zijn Zoon, Jezus Christus, uitgevoerd. “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5).

God wil niet uw geld – Hij wil u, omdat Hij u liefheeft!

En daarom is God rechtvaardig wanneer Hij u en mij de zonden vergeeft! Maar u moet het oordeel van God over u en uw leven erkennen, zodat het oordeel dat God aan Zijn Zoon voltrokken heeft, ook voor u geldigheid heeft.

God wil niet uw geld en ook niet uw goede daden! Hij wil uzelf, omdat Hij u liefheeft en u oneindig zegenen wil.

Bernhard Brockhaus, © Bibelpraxis

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW