4 jaar geleden

Coronavirus en christenen (8)

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

 

25 maart 2020

Zie Gods aanwezigheid.

 

Sinds vorige week zijn het aantal bevestigde gevallen van coronavirus wereldwijd gestegen van ongeveer 180.000 tot 400.000. Vandaag, 24 maart ’s middags, zijn er bijna 17.500 gestorven, dat is meer dan tweemaal het aantal van vorige week. En elke statistiek vertegenwoordigt een persoon die lijdt en een gezin dat verdriet heeft.

Maar waar is God? Wil Hij helpen, maar kan Hij geen manier vinden? Dan is Hij misschien zwak. Kan Hij helpen, maar maakt het Hem niet zoveel uit? Dan is Hij misschien wreed. Maar als Hij zowel gewillig als bekwaam is, waarom is er dan lijden? Dit is een van de meest uitdagende onderwerpen in alle filosofie en religie. Alle gelovige mensen moeten bereid zijn dit met eerlijkheid, integriteit en mededogen te bespreken.

Het bijbelse standpunt is samenhangend en relevant, en het is waardevol voor zowel christenen als niet-gelovigen om het te overwegen. Nadat de zonde door de mensheid in de wereld was uitgenodigd, veroorzaakte het (onder meer) allerlei soorten lijden. De Bijbel zegt dat deze “verborgenheid van de wetteloosheid” (2 Thess. 2:7) zijn werk blijft doen, zich als gist verspreidt en met elke generatie verergert. Het is niet alleen de oorzaak van corrupt gedrag, maar ook van ziekte en dood.

Daarom zijn ziekten, ongevallen en natuurrampen in de eerste plaats de gevolgen van een gevallen wereld. God, Die alles weet, wordt nooit verrast als ze gebeuren. Hoewel lijden niet Zijn oorspronkelijke ontwerp was, kan Hij het gebruiken om tot ons te spreken. Op een keer noemde Jezus een toren die instortte en 18 mensen doodde (Luk. 13:4-5). Hij zei dat degenen die stierven geen grotere zondaars waren dan wie dan ook, maar Hij voegde eraan toe dat tragedies ons eraan zouden moeten helpen herinneren om bij God te blijven.

De Bijbel beschrijft sommige plagen en rampen, om zo te zeggen, als Gods boodschap-systeem om onze aandacht te trekken. Als we ziek worden, kunnen we ons afvragen of God ons iets te vertellen heeft. Maar het is ons niet geoorloofd om andere mensen te vertellen, dat God hen ziek heeft gemaakt omdat ze het verdiend hebben. Omgekeerd mogen we nooit concluderen, dat lijden betekent dat God afwezig is.

Degenen die het christelijke inzicht op lijden niet accepteren, moeten zich hier nog eens in verdiepen. Is het bevredigender te zeggen: “Uw verdriet is zinloos”? Helpt het om te zeggen: “Negeer het gewoon”? Het is daarentegen van grote betekenis om te beseffen, dat God Zelf ons van ons lijden kan verlossen en daardoor iets van blijvende waarde in ons kan vormen.

De mooie waarheid van het christendom is, dat God ons lijden is binnengegaan in de persoon van Jezus Christus. Hij heeft de diepste smart van de mensheid ervaren en Hij bekommert Zich veel om degenen die lijden. Hijzelf leed zelfs de dood om de barrière van de zonde te verwijderen en ons terug naar God te brengen. De Heiland die bij het graf van Zijn vriend weende, zal op een dag elke traan van de ogen afwissen van degenen die op Hem vertrouwen. Tot dan, coronavirus of niet, is Zijn aanwezigheid zo zeker als de dageraad.

© Steve Campbell, Amerika

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW