5 dagen geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (6)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 12 vers 1-2

Jouw hobby’s

 

Beste gelovige vriend,

Nog een waarschuwing, ook al lijkt het je vreemd. Vraag God om de genade om een leven zonder hobby’s te leiden. Veel gewaardeerde christenen, zowel jong als oud, ontbreekt het aan frisheid en vitaliteit. Ze zijn als een pruim zonder “pluis”, en dit is vaak niet omdat ze zonde of wereldse gezindheid in hun leven tolereren, maar omdat ze een hobby of bezigheid hebben die veel kostbare tijd in beslag neemt die veel beter gebruikt zou kunnen worden. Voor sommigen is dat een muziekinstrument, voor anderen romans, kleding, auto’s, of welke vorm van ontspanning dan ook, of wetenschappelijke dingen.

Begrijp me niet verkeerd. Ik pleit niet voor wetticisme of morele strengheid. Als we er alleen maar voor zouden zorgen, dat je vroomheid veinst of een schijnheilige gelaatsuitdrukking draagt, dan zouden we je van de regen in de drup brengen. Nee! Natuurlijk heb je beweging en rust nodig, vooral als je jong bent, anders zou je gezondheid eronder lijden. Maar zorg ervoor – en dit is het punt – dat ze een ondergeschikte plaats innemen, onder Christus en Zijn belangen. Laat ze geen hobby worden. Als je dat wel doet, worden ze tot een last.

“… laten ook wij, alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen” (Hebr. 12:1-2), is de geïnspireerde aanwijzing van de apostel. Merk op dat last en zonde worden genoemd, wat betekent, dat lasten bijkomende dingen zijn die van zonde onderscheiden zijn. Zonde is als verstrikking op de renbaan. Als de hardloper er met zijn voeten in verstrikt raakt, valt hij naar beneden. Een last kan op zichzelf iets heel nuttigs en moois zijn, maar als de wedloop gewonnen moet worden, moet hij afgelegd worden. De atleet draagt zelfs geen waardevolle spullen bij zich. Zijn schaarse sportkleren hebben geen zakken.

Als je merkt, dat iets in je christelijk leven op zichzelf goed is, maar een last voor je wordt, heb dan de moed om het weg af te leggen. Ik wens, dat je door je kennen van Christus de hoogste graad van vreugde en zegen mag bereiken.

 

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 12.02.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW