15 jaar geleden

Bijbel contrastrijk (IV)

Rijk worden! Wie wil dat niet? Velen dromen daarover. Stoppen met werken, verre exotische reizen maken, nieuw huis met zwembad en ligbad op elke verdieping, nieuwe auto, nieuwe camper, weg met die caravan gelukkig, veel feesten geven … enzovoorts. We noemen maar enkele dingen. Toch is dit niet zo slim als velen denken, leest u maar verder …

In wereldse verzoekingen vallen – In Goddelijke verzoekingen vallen

  • In wereldse verzoekingen vallen

“Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking, in een strik …” (1 Timotheüs 6:9).

Op het werkterrein van de jonge Timotheüs waren er Christenen die rijk wilden worden en daardoor in verzoeking vielen (1 Timotheüs 6:9). Rijk zijn kan een geschenk van God zijn, dat in verantwoording voor Hem beheerd moet worden ((1 Timotheüs 6:17); rijk willen worden daarentegen is altijd verkeerd, onafhankelijk van welk startkapitaal men omhoog wil. Elke dag kunnen we lezen en horen in hoeveel strikken de mensen vallen, omdat ze het geld liefhebben. Ook wij Christenen moeten ons altijd weer daarvoor laten waarschuwen, meer dan voeding en onderkomen te willen (1 Timotheüs 6:8) en onszelf daardoor in verzoekingen te begeven. Dat zijn altijd verzoekingen tot verkeerdheid, tot zonde! Wanneer ons de Heer meer toevertrouwt, willen we het tot Zijn eer gebruiken – maar om een nog zo hoog inkomen of vermogen dan ook zouden wij ons de bron van gewin (letterlijk “mega-winst”) een leven in overeenstemming met God niet moeten laten roven (1 Timotheüs 6:6)! Deze verzoekingen tot wereldse en zondige daden of denkwijzen zouden wij als Christenen daarom om elke prijs moeten mijden.

  • In Goddelijke verzoekingen vallen

“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in verlerlei verzoekingen valt, …  (Jakobus 1:2).

God is de grote, volmaakte beproever en hartenkenner. Alleen Hij weet, wat in ons nog aan tekortkomingen opgeruimd moet worden, hoe wij voor de zonde bewaard worden en hoe wij Hem door vertrouwen in nood eren kunnen. Daarom laat Hij ons in “velerlei verzoekingen vallen (Jakobus 1:2). Dat zijn beproevingen “van boven”, waardoor wij dichter bij Hem zouden moeten komen. Zij zijn op zich niet fijn of zelfs begerenswaard. Maar het gevolg van zulke “perioden van scholing” bewerkt volharding, een bevestiging van het geloof (vers 3). Daarom kon Jakobus zijn briefontvangers ook aansporen, om zich over het vallen in zulke verzoekingen te verblijden (vers 2)!

Als Christenen die de Heer behagen willen, ontvluchten wij de wereldse verzoekingen (1 Timotheüs 6:11), omdat zij ons van Hem aftrekken; en wij verdragen Goddelijke verzoekingen, omdat zij ons dichter bij Hem brengen.

Martin Schäfer, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW