9 jaar geleden

Bidden en blaffen …

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” (Gen. 1:26).

Toen de bruine beer Bruno doodgeschoten werd, was er een protest in het hele land1. Een monument met een houten kruis werd opgericht, een doodsbrief ter kennisgeving samengesteld en protestmarsen georganiseerd.

Wanneer honden mensen gebeten hebben en men hen moet laten inslapen, gaat vermanend de wijsvinger omhoog, men moet zich toch niet vergrijpen aan het medeschepsel hond. Hoe dan ook, de mens schuldig, niet de hond.

Dierenliefde is allemaal goed en wel. Maar de liefde voor dieren is bij vele mensen een pure “overdreven liefde” geworden. Bij het spreken over bijvoorbeeld “gevaarlijke roofdieren”, oogst men over deze vermeende discriminatie al gefronste voorhoofden. De arme diertjes kunnen toch ook niets aan hun scherpe tanden doen!

Eind augustus 2010 vond tot overmaat van ramp de eerste oecumenische Kerkendag voor “mens en dier” in Dortmund plaats. Daar werd gebeden en geblaft. Predikanten en theologen gingen daar te keer tegen de grote slachterijen en meenden zelfs, dat het voortbestaan van de mensheid voor de aarde niet wenselijk zou zijn. Zonder mensen zou het de arme dieren veel beter gaan …

In Genesis 1 vers 27-28 vinden we belangrijke uitspraken waarmee tegenwoordig blijkbaar helemaal geen rekening wordt gehouden:

  • De mens is geschapen naar het beeld van God (en is geen celklont die men kan elimineren).
  • De mens werd geschapen als man en vrouw (en deze verschillen moeten niet worden genegeerd en weg “geredeneerd” worden).
  • De man kreeg de opdracht om vruchtbaar te zijn (en niet alleen over anticonceptie te spreken).
  • De mens krijgt opdracht te heersen over de dieren (en moet zich niet op hetzelfde niveau met hen stellen om een wit voetje bij hen te halen).

Hoe ver is de maatschappij van de bijbelse normen verwijderd! Dit geldt ook voor de omgang met dieren. Natuurlijk is er geen enkel bezwaar tegen bescherming en aandacht, maar als het dier op hetzelfde niveau als de mens wordt geplaatst, is er fundamenteel  iets  mis!

NOOT VERTALER:

1. Dat is Duitsland. Bruno werd in juni 2006 doodgeschoten vlakbij de Beierse plaats Zell. Dit was noodzakelijk vanwege het steeds groter gevaar voor mensen.

© Bibelstudium.de, Gerrid Setzer

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW