6 jaar geleden

Efeze 6 vers 16

“… terwijl u bovenal het schild van [het] geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen”.

Wat is het schild voor de christen op zij weg naar de hemel? Een onverstoorbaar vertrouwen op de onveranderlijke liefde van zijn God en Vader, dan mag er komen wat er wil. Het is de volle zekerheid van het hart dat Hij niet verandert. Dit schild is onschendbaar en ondoordringbaar en weerstaat elke slag en stoot. Gods liefde proberen te betwijfelen betekent zoveel als dit schild te laten zakken en zijn hart bloot te stellen aan de vurige pijlen van de boze. Vaak mag deze of gene omstandigheid de schijn opwekken alsof de Heere in toorn tuchtigt; maar het geloof verheft zich boven de omstandigheden en houdt vast dat alles liefde, volkomen liefde is.

Hoe vaak is de vreesachtige, alsook de oprechte pelgrim verzocht geweest om aan de liefde van de Vader te twijfelen! En wanneer hij begon te twijfelen hoe scheen daar opeens alle kracht voor de reis verdwenen te zijn. Het was hem bang te moede alsof hij geen stap meer kon doen en zich moest neerzetten om bittere tranen van vertwijfeling te wenen. ‘Is dat liefde?’, fluistert de aartsvijand het arme hart toe, ‘u deze kostbare en niet te missen persoon te ontnemen? Wie zal haar plaats opvullen? Niemand op aarde! En dat noemt u liefde?’

De zwakke en zieke is eveneens in groot gevaar, in het bijzonder wanneer de beproeving lang duurt, de smarten groot zijn en het einde niet in zicht is. Hoe is de vijand er dan op bedacht ongeduld en harde gedachten over God in het arme hart te leggen. Alleen het geloof vermag zulke pijlen van ongeloof uit te blussen. Hij zal steeds God en Zijn doen rechtvaardigen. Hij is van de liefde van God Die Zijn eniggeboren Zoon gaf, volledig overtuigd en weet: “God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt [verdragen] …” (1 Korinthe 10:13).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW