19 jaar geleden

2 Timotheus 3:16

De Bijbel

Dit Boek bevat de bedoelingen van God, de toestand van de mens, de weg tot verlossing, de straf van de onboetvaardige zondaar en de zaligheid van de gelovigen. Zijn leringen zijn heilig, zijn voorschriften bindend, zijn geschiedenissen waar en zijn bestemmingen absoluut zeker. Lees het om wijs te zijn en leef er naar om heilig te zijn. Het geeft licht om je te leiden, voedsel om je in stand te houden, en troost om je te verkwikken. Het is een landkaart voor de reiziger, de staf voor de pelgrim, het kompas voor de stuurman, het zwaard voor de strijder en de banier voor de christen. Hier wordt het paradijs weer hersteld, de hemel geopend en de poorten van de hel gesloten. Christus is het grote onderwerp ervan, ons heil zijn doel en de verheerlijking van God zijn einddoel. Het moet onze gedachten vervullen, het hart regeren en de voeten leiden. Lees het langzaam, lees met gebed! Het is een bron van rijkdom, een stroom van vreugde. Het is je gegeven tot leven; het omvat de hoogste verantwoording, zal de grootste arbeid belonen en allen verdoemen die met zijn heilige inhoud geen ernst maken.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW