13 jaar geleden

2 Timotheüs 1:5

De bijbel geeft ons weinig informatie over de familieverhoudingen van Timotheüs. In Handelingen 16:1 kunnen we lezen dat zijn moeder een Jodin en zijn vader van Griekse afkomst was. Waarschijnlijk was de dienst van de apostel Paulus die zijn geboortestad herhaaldelijk bezocht heeft, de aanleiding tot zijn bekering.

Het bovenstaande bijbelvers deelt ons echter nog een andere veelbetekenende bijzonderheid over het ouderlijk huis van Timotheüs mee. Paulus schrijft over het opmerkelijke geloof van zijn grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunice.

Het geloof van de grootmoeder en moeder schijnt voor de geestelijke ontwikkeling van de jonge Timotheüs van essentieel belang geweest te zijn. Wat een zegen rustte er toch op het geloofsleven van deze beide vrouwen; een zegen die in de dienst en het geloof van de jonge Timotheüs uitvloeide naar vele gemeenten. Eeuwen geleden was ook het geloofsleven van Hanna van doorslaggevende betekenis voor de geestelijke ontwikkeling van Samuël, haar zoon.

Het ligt voor de hand hieruit de conclusie te trekken dat het geloofsleven van de ouders – en in het bijzonder van de moeder, omdat ze in het algemeen de meeste tijd met de kinderen doorbrengt – voor de geestelijke ontwikkeling van de kinderen oneindig belangrijk is.

Het voorbeeld van deze geestelijke vrouwen kan allen die kinderen voor de Heer willen opvoeden, tot bemoediging en aansporing zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW