2 jaar geleden

2 Samuel 6 vers 3

“Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen.”

God vraagt gehoorzaamheid en toewijding, geen “nieuwe wagens”

Dit was hun vergissing. De Goddelijke aanwijzingen waren uitdrukkelijk dat de ark van de levende God op de schouders van levende mensen moest worden gedragen. Er zou geen struikelen van ossen zijn geweest, geen slingeren van de ark om te vallen, geen noodzaak voor Uzza om zijn hand uit te steken, als alleen aan deze eenvoudige aanwijzing was gehoorzaamd. Dit uitbreken van God moest de mensen terugroepen tot eenvoudige absolute gehoorzaamheid aan de regels en voorschriften die zo uitdrukkelijk in de Levitische wet waren neergelegd. Het kon niet in veronachtzaming geraken zonder een belediging voor God te zijn. Hoewel Uzza het goed bedoelde, werd zijn leven geëist voor zijn ongehoorzaamheid, en die van David, aan het gebod van God over het vervoer van de ark.

Wij nemen graag nieuwe wagens mee naar God. Wij bouwen dikwijls de nieuwe wagen met goede voornemens, en plaatsen daarop de ark van God. Wij willen anders zijn, en op onze nieuwe pogingen zal de Heer der heerscharen rijden; maar wij moeten rijden, en als het nodig is, de ark in bedwang houden. Ach, het duurt niet lang of de ossen struikelen, en Uzza die de ossen bestuurt, wordt tot in het stof van de dood geslagen.

God wil geen nieuwe wagens, maar de levende schouders van toegewijde mensen. Wij moeten voor Hem leven, ons overgeven aan Zijn dienst; niet drijven, maar gedreven worden; niet leiden, maar geleid worden; niet onze gedachten aan Hem opdringen, maar bereid zijn ons absoluut aan Hem te onderwerpen. Als wij Hem maar gehoorzamen, en in gehoorzaamheid de regels ontdekken waardoor wij tot Hem kunnen naderen en Hem kunnen dienen – dan zal de kracht die anders uitgaat om te vernietigen, de nuttige dienaar van ons geloof worden, en zullen wij in staat zijn om grote dingen voor God te doen.

 

F. B. Meyer; © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW