5 jaar geleden

2 Petrus 2 vers 8

“… want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag [zijn] rechtvaardige ziel door [het] zien en horen gekweld met [hun] wetteloze werken …”.

Evenals Abel wordt Lot in het Nieuwe Testament rechtvaardig verklaard. Toch is zijn geschiedenis opvallend anders. Zijn rechtvaardigheid wordt het best getoond in tegenstelling tot de boosheid van Sodom. In Genesis 19, toen twee engelen kwamen om Lot te waarschuwen, eisten de mannen van Sodom om gemeenschap met hen te hebben. Dit heeft ertoe geleid dat Lot uitriep: “Mijn broeders, doe toch geen kwaad!”.

Blijkbaar was Lot met die morele houding in de stad bekend. Het volk zei tegen elkaar, dat Lot als vreemdeling gekomen was, en nu wil hij zeker “rechter over ons zijn” (Gen. 19:9). Het lijkt aannemelijk dat Lot zelfs een status onder de mensen van Sodom bereikt heeft, want hij zat in de poort toen de engelen arriveerden (vs. 1). Misschien probeerde Lot, wiens rechtvaardige ziel door de wetteloosheid van de stad gekweld werd, een verandering aan te brengen door de zonde van de mensen bloot te leggen en hen te overtuigen om te stoppen.

Ondanks zijn mogelijk goede bedoelingen waren Lot’s inspanningen zonder uitwerking. Gebaseerd op de jaren die zijn verstreken sinds hij Abraham verliet, had Lot al een tijd lang in Sodom gewoond; er waren nog niet eens tien anderen in de stad die rechtvaardig waren, en zijn eigen schoonzoon dacht dat zijn waarschuwingen niets meer waren dan grappen (Gen. 18:32; 19:14). Hij moest uit de stad gesleept worden, net voor de vernietiging ervan, en zijn laatste opgetekende acties duidden alleen maar op zijn angsten en morele mislukkingen.

God verzekert ons van de rechtvaardigheid van Lot, maar zijn ervaring is nauwelijks om na te volgen. We kunnen anderen niet overtuigen om de juiste weg te leven alleen door redenering of door voorbeeld. Daarentegen, toen de apostel Paulus eeuwen later door de zonden van Athene (Hand 17:16) bekommerd was, predikte hij hen Jezus en de opstanding. Deze boodschap zal altijd Gods doel bereiken.

Stephen Campbell, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW