15 jaar geleden

2 Korinthe 5:17

Naast de schuldvraag waaraan we al meer dan eens hebben gedacht en waarop we in de Bijbel een wonderbaar antwoord vonden – het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden – zijn er nog andere problemen, die door de zondeval zijn ontstaan. Hoe staat het bijvoorbeeld met onze positie als zondaar, waarin we door de zondeval al gekomen zijn vóór we zelf zondigden? Is het mogelijk van de macht van de zonde in ons bevrijd te worden? Gelukkig vinden we in de Bijbel ook hier antwoord op deze vragen.

Voordat er voor een mens, met het oog op zijn positie als zondaar, een oplossing gevonden kan worden, moet hij eerst deze toestand erkennen. Dat men nu en dan zondigt, geeft men nog wel toe. Maar dat men als mens van binnen uit slecht is en geen goede kern heeft, dat geloven de meesten niet. Hoe veel mensen proberen niet zich te verbeteren? Zij werken aan zichzelf, om hoger te komen. Maar alles is vergeefse moeite. God Zelf zegt, dat we in onszelf tot niets goeds in staat zijn. We kunnen onszelf niet aangenaam maken voor God. Daarom geeft God Zich geen moeite de zondaars te verbeteren, maar Hij schenkt iedereen die in het geloof tot Hem komt, nieuw, eeuwig leven. Hoe is dat mogelijk? Door het verlossingswerk van onze Heiland aan het kruis van Golgotha. Daar vloot niet alleen Zijn bloed tot verzoening van onze zonden, maar daar werd Hij, Die de zonde niet kende, voor ons tot zonde gemaakt.

Zo kunnen we ook bevrijd worden van de slavernij van de zondige natuur die in ons is, zodat we niet meer in slavernij, maar in vrijheid mogen leven. Eenmaal zal geen zonde en zwakheid ons meer kenmerken, dan zullen we volmaakt zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW