7 jaar geleden

2 Korinthe 5 vers 20b en 21

“Laat u met God verzoenen. Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”.

Door het oordeel

Is het niet merkwaardig dat dezelfde vloed waardoor de ‘oude wereld’ tezamen met haar bewoners ten onder ging, de ark droeg en Noach en de Zijnen aan de door God bestemde plaats bracht? Noach werd niet alleen van het oordeel verschoond maar door het oordeel gered.

Wat een wonderbaar beeld van de verlossing die in Christus Jezus is. De heilige en rechtvaardige God kan onze zonden niet eenvoudig door de vingers zien en een streep door de schuldrekening trekken. Hij heeft ons door oordeel gered. De Heer Jezus, de ‘ark’ van ons heil, heeft voor ons het oordeel gedragen. God moet de zonde oordelen. Dat heeft Hij gedaan op Golgotha! Zijn veel geliefde, eniggeboren Zoon heeft Hij gestraft vanwege schuld van vreemden. “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5).

Zo verging het ook Israël in Egypte toen God in die nacht alle eerstgeborenen sloeg. De dood ging voorbij en de dag van de verlossing brak aan. Het bloed van het paaslam redde hen. God zei: “Als Ik het bloed, zal Ik u voorbijgaan” (Ex. 12:13). En “… daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, [het bloed] van Christus” (1 Petrus 1:18, 19).

Maar wat moet het voor Hem, de Zoon van God geweest zijn tot zonde gemaakt te worden? Hij Die de zonde niet kende, Hij zij geprezen, heeft alles volbracht!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW