9 jaar geleden

100 jaar na de eerste wereldoorlog …

“Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen”. (2 Kor. 4:3-4).

Laat op de avond aan het begin van augustus 1914, toen Europa in beroering was, werkte Lord Grey, de Britse minister van buitenlandse zaken hoog op het ministerie van buitenlandse zaken in Londen. Kijkend over de stad zag hij lichten uitgaan toen mensen voor de nacht naar bed gingen, en zei: “Lampen gaan uit in heel Europa; Wij zullen ze niet meer zien aangaan in onze dagen. De eerste wereldoorlog is uitgebroken”. Nu, honderd jaar later kunnen dezelfde woorden worden toegepast op het Christendom in Europa. Hier, waar “de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus” eeuwenlang geschenen heeft, hebben mensen hun harten en hun geesten toegesloten voor de wonderbare boodschap van redding door het geloof in de Heer Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis. Deze trend is niet exclusief het resultaat van persoonlijke desinteresse. Gouvernementele wetgeving op verschillende terreinen van het leven werkt ook beperkend, zo niet verhinderend, op de mogelijkheid om internationaal mensen te bereiken met het evangelie en het woord van God, hetgeen gevolgen heeft voor levens en gewetens. Geliefde lezer, “God heeft gezegd dat het licht uit de duisternis zou schijnen” (2 Kor. 4:6). Zijn Woord wordt vervuld: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7). Jezus is het Licht van de wereld; bij niemand anders is er redding en ontkoming aan het oordeel van God. Kom tot Hem terwijl het licht nog schijnt! © The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW