6 jaar geleden

1 Timotheüs 2 vers 8

Ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige* handen, zonder toorn en twist”.

* Of ‘reine’.

Abraham en Lot …

We willen op drie dingen de aandacht vestigen betreffende de voorspraak van Abraham voor Lot en de stad Sodom als illustratie van bovenstaand vers. Laten we eerst kijken aar de oorzaak van Abraham’s voorspraak.

Waar was Abraham in Genesis 18 vers 1? Waar was Lot in Genesis 19 vers 1? Abraham was bij de bomen van Mamre. Mamre betekent “kracht” of “teweegbrengen van vetheid”. Mamre ligt ongeveer 3000 voet (= ± 915 m) boven het zeeniveau in de bergen van Judéa ten zuiden van Jeruzalem. Sodom ligt op dezelfde hoogte als de Dode Zee 700 voet (= ± 213 m) [1] beneden het zeeniveau, de laagste plaats op aarde. Zo keken beide mannen letterlijk en figuurlijk naar beneden op de stad.

Jakobus 4 vers 4 herinnert ons dat: “vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God”. En Johannes 2 vers 15 geeft aan dat het leidt tot liefde voor de dingen van de wereld. Maar dit gebeurt niet plotseling. Lot ging niet direct in Sodom wonen, er was een ontwikkeling in zijn neerwaartse spiraal! Eerst sloeg hij zijn tenten op tot aan Sodom. Het begon bij Lot als een vluchtige vriendschap met de wereld, maar al spoedig werd Lot besmet met de wereld (Jak. 1:27), daarna werd hij gelijkvormig aan de wereld (Rom. 12:1-2), en maakte ongetwijfeld geen verschil met iemand die in de poort zat.

Maar als we op Abraham willen lijken, moeten we onze tenten opslaan in de omgeving van de plaats van kracht, bij de terebinten van Mamre. Deze eikenbomen herinneren ons aan het kruis en wat dáár voor ons plaatsvond met betrekking tot deze wereld. Wanneer we een vriend van God willen zijn, moet dit de plaats zijn voor onze kracht. Lot kon niet tussenbeide treden voor het volk van Sodom omdat hij moreel niet geschikt was, maar Abraham kon dat wel! Bent u, ben jij geschikt om vandaag voor iemand tussenbeide te treden? Begin dan nu!

Tim Hadley, Sr., © the Lord is near

NOTEN:
1. In 2005 lag de waterspiegel van de Dode Zee 429 meter onder zeeniveau. {WikiPedia}

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW