6 jaar geleden

1 Timotheüs 2 vers 2

“Opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid”.

Daar waar de liefde van God in het hart is uitgegoten, daar zal ook de geest van het evangelie zich openbaren en zal een ieder in zijn omgeving een getuigenis voor het evangelie worden. Ware, brandende liefde is ernstig met de zielen bezig. Zij vergeet nooit, dat het gaat om leven en dood, om de zegen of vloek. Als het evangelie wordt verkondigd, dan stelt zij de zielen ernstig datgene voor ogen wat hen te wachten staat. Het wekt in de harten van de gelovigen het smeken tot de genade van God op, zodat geen enkele ziel onaangeroerd, niet gezegend en niet gered zal blijven.

Maar alleen de ware gemeenschap met de Heer maakt een gezegende dienst voor Hem mogelijk. Onze dienst kan alleen zijn doel vervullen, als het een uitdrukking van persoonlijke gemeenschap met de Heer is. Als wij voor anderen kanalen van leven en zegen willen zijn, dan moeten wijzelf de gemeenschap met de Bron van alle leven en zegen genieten. Een nog zo grote bekwaamheid is niet voldoende, als de persoonlijke gemeenschap ontbreekt. Als wij niet zelf uit deze Bron drinken, zullen al onze bemoeiingen zonder ware kracht en zonder ware gevolgen zijn.

Het is daarom belangrijk om een leven te voeren in alle godsvrucht en eerbaarheid.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW