10 maanden geleden

1 Thessalonicensen 1 vers 9 en 10

“… hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om [de] levende en waarachtige God te dienen 1 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit <de> doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn.”

Dienen en wachten

 

In de duisternis en ellende van de heidense duisternis, waarin ook de Thessalonicensen zonder God en zonder hoop leefden, liet God Zijn licht schijnen. Hij zond Zijn boden daarheen. Toen de apostel Paulus en zijn helpers aan hen het evangelie verkondigden, hebben ze het aangenomen “niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is, als Gods Woord” (2 Thess. 2:13). Zij bekeerden zich van de afgoden tot de levende en waarachtige God om Hem voortaan te dienen. Tegelijk was hun uitzicht en hun hoop gericht op Jezus Christus: zij verwachtten de terugkeer van de Zoon van God, hun Verlosser, uit de hemelen. Deze beide delen: Dienen en verwachten kenmerkte hen temidden van hun duistere omgeving.

Geliefde medepelgrim, ook wij hebben ons tot God bekeerd. Hem nu in waarheid van harte te dienen en Zijn Zoon dagelijks uit de hemelen te verwachten, moet ons kenmerken, wanneer wij aanspraak maken op het waarachtig tot God bekeerd zijn. Trouwe, ware christenen dienen niet meer de “god van deze eeuw” (2 Kor. 4:4), ook niet “hun buik” (Fil. 3:19), ook niet de “mammon” (Luk. 16:13). Zij weten dat zij met een dure prijs voor God gekocht zijn; nu leven zij voor Hem en verwachten niet langer de verbetering van de wereld, maar de wederkomst van de Heer. Hij heeft beloofd: “En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:3-4), en “Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt” (Openb. 3:11). Hoe dicht nabij is dit ogenblik! Laten wij dan in het licht van deze gelukkige hoop onze pelgrimsweg gaan, en de korte tijd die ons hier beneden nog rest, uitbuiten (Kol. 4:5) om voor Hem te leven en voor Hem te werken en Hem te verwachten, tot Hij Zijn belofte vervult en ons thuis haalt bij Hem, om altijd bij Hem te zijn.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW