16 jaar geleden

1 Samuël 23:16

Voor allen die in de Heer Jezus geloven, is het iets kostbaars om te weten, dat onze Heer de omstandigheden temidden waarvan wij leven, volkomen kent. Hijzelf is ons daarin voorgegaan als de "overste Leidsman en Voleinder van het geloof" (Hebreeën 12:2), en als Zijn volgelingen nemen wij hier op aarde Zijn plaats in. Daarom mogen wij vele ervaringen van een man als David, die vaak een beeld van de Heer Jezus is, ook op ons toepassen.

Het bos (woud) was in die dagen ruw en zeer gevaarlijk. Het kwam zelfs voor, dat in een slag "het woud meer van het volk verteerde, dan die het zwaard verteerde" (2 Samuël 18:8), en zelfs een ram kon in het kreupelhout met zijn horens vastzitten (Genesis 22:13). Wat een treffend beeld van de moeilijkheden van het leven!

Als wij onze medegelovigen in zo’n situatie zien, wordt ons hart dan met liefde bewogen, zoals bij Jonathan, de vriend van David? Hij maakte zich op. Dat is het begin van ieder handelen. Hoeveel van wat wij zouden kunnen doen, gebeurt niet omdat wij ons niet opmaken? Voelen wij ons tegen de situatie niet opgewassen? Jonathan liet zich er niet van weerhouden, dat David degene was die in het geloof boven hem stond. De liefde gaf de doorslag. En dan sterkt hij Davids hand "in God". De vrienden van Job probeerden eens met hun eigen wijsheid Job te helpen, maar zij maakten daardoor dat zijn bitterheid toenam. "Moeilijke vertroosters!", was zijn antwoord. Jonathan had echter begrepen, dat alleen het wijzen op Gods macht en trouw pas echt kan sterken. Davids antwoord vinden wij in zijn klaaglied om Jonathan: "… Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen!” (2 Samuël 1:26). Was dat niet de moeite waard?

Daarbij moeten we wel goed bedenken, dat het hier niet gaat om homosexuele gevoelens van David, zoals sommigen in onze dagen beweren. Verre van dat! Nee, het gaat hier om een vriendschap tussen twee mannen die de Heer lief hadden. Zo kan er ook vandaag nog een vriendschap zijn tussen broeders – zeg maar vrienden in de Heer. Dat geldt evenzo voor zusters, dan kun je spreken van vriendinnen in de Heer. Dat kan zeer kostbaar zijn. In dit alles speelt het geloof in de Heer Jezus de hoofdrol.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW