13 jaar geleden

1 Samuël 17:26

Saul en zijn leger bevonden zich in een hachelijke situatie. De Filistijnen hadden zich ten strijde uitgerust en bedreigden de kinderen van Israël. Heel in het bijzonder joeg hun geweldige held Goliath hen vrees aan. Deze man schrok er niet voor terug God en Zijn volk openlijk te bespotten. Zwijgend en sidderend hoorden Saul en zijn oversten hoe deze vijand de Naam van God vervloekte en Hem lasterde. Niemand was er onder hen die het waagde deze geweldenaar tegemoet te treden. Uit angst zwegen ze en verstopten ze zich.

Doch het toneel veranderde, toen David verscheen. Zijn hart was alleen op God gericht en daarom voelde hij aan wat het betekende, wanneer de Naam van God zo gesmaad werd. David kon dat niet verdragen en een heilige toorn greep hem aan. Hij nam zich voor in vertrouwen op Gods bijstand deze Filistijn en zijn hoogmoedige woorden beslist tegemoet te treden. Hoewel nog jong en onervaren in de strijd, behaalde hij met Gods hulp een wonderbare overwinning, zonder
eigen wapen, slechts met het gereedschap van een herder en met het zwaard van de vijand.

Ook wij leven in een wereld waarin God gehoond en Zijn Naam voortdurend wordt misbruikt. De mensen om ons heen spreken vaak zeer lichtvaardig, ja oneerbiedig en spottend over God en de Heer Jezus, Zijn Zoon. Laten we niet doen alsof ons dit alles niets aangaat. Natuurlijk kunnen en moeten we ons afwenden, wanneer dat mogelijk is. Maar in bepaalde omstandigheden zal het nodig zijn duidelijk stelling te nemen en ons duidelijk te distantiëren, waarmee wij overduidelijk onze Heer belijden.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW