7 jaar geleden

1 Samuël 23 vers 18

“En zij sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de HEERE; en David bleef in Choresa, maar Jonathan ging naar zijn huis”.

Jonathan’s liefde voor David werd getest. Zowel Job als Petrus werden geconfronteerd met een soortgelijke test met betrekking tot hun liefde voor de Heer. De test van Jonathan noodzaakte hem om er op uit te gaan om bij David te zijn. Hij stond op en versterkte David in God (1 Sam. 23:16). Hij gaf David meer moed, sloot een verbond voor het aangezicht van de Heer, en bleef opnieuw bij zijn eerder genomen beslissing: hij verklaarde zijn plan om met David te zijn in de toekomst, maar voor het moment was hij tevreden om naar zijn eigen huis te gaan. Zulke dingen, hoewel legitiem, vormden een trieste keuze voor Jonathan: het hield in het verlaten van David en het aanvaarden van Saul. Dit is geenszins een hard oordeel, want er waren 400 mannen met David in de spelonk Adullam (1 Sam. 22:3). Deze mannen kozen voor het lijden met David boven de luxe van thuis in het koninkrijk van Saul, omdat ze zonder voorbehoud aan David gehecht waren. Dit is de plaats voor allen die David liefhebben, gescheiden van alles wat de oude mens representeert en verbonden met de “man naar Gods hart”.

In het Nieuwe Testament vindt Jonathan een tegenhanger in Demas. Hij begon goed, net zoals Jonathan deed. Hij ging een tijdje met Paulus mee, maar in zijn hart verwijderde hij zich steeds verder van Paulus tot hij hem uiteindelijk verliet. De liefde tot deze tegenwoordige wereld overtrof zijn liefde voor alles wat Paulus representeerde: onze Heer Jezus Christus (2 Tim. 4:10). De woorden van de Heer Jezus komen om het hart van een ieder uit te dagen: “Wilt u soms ook weggaan?” Alleen de liefde van de Heer Zelf houdt ons dicht genoeg bij Hem om de liefde van Hem in onze harten te laten toenemen. Zijn vraag aan ons om Zijn liefde te belijden is: “Wilt u soms ook weggaan?” Het enige antwoord van geloof is: “Heer, naar wie zullen wij toegaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent” (Joh. 6:67-69).

Hadley Hall, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW