4 jaar geleden

1 Petrus 5 vers 6 en 7

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.”

Het werpen van de zorgen

De Schrift vraagt ​​ons in 1 Petrus 5 vers 7 om al onze zorgen op God te werpen. Maar soms hebben we daar moeite mee. Want nauwelijks hebben we de zorgen weggeworpen, of daar rollen ze al weer terug. Opnieuw werpen we onze zorgen op God, maar korte tijd later ligt de zware steen van bezorgdheid weer aan onze voeten. Deze procedure put onze kracht uit, misschien worden we door moedeloosheid overmeesterd.

Wat gaat er mis? Wat moeten we doen?

Nu is het een belangrijk principe bij de uitleg, dat men altijd een verklaring van de Bijbel in zijn verband moet lezen. Dat willen we hier ook doen. Dus: “Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogd op Zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u (1 Petr. 5:6,7).

De aansporing om de zorgen op God te werpen, wordt tot op zekere hoogte ingekaderd door twee verklaringen. De eerste verklaring is, dat we ons moeten vernederen onder de machtige hand van God. We moeten ons niet verzetten tegen de regeringswegen van God. Als we dat doen, raken we de zorgen niet kwijt. Dit is begrijpelijk: als ik in mijn omstandigheden met God strijd, kan ik Hem niet de zorgen, die ik juist heb door en in deze omstandigheden, niet werkelijk brengen.

De tweede verklaring is, dat God bezorgd over ons is. Dat mogen we geloven, daarop moeten we vertrouwen! God zorgt voor ons, wij gaan Hem ter harte. En als dat diep in het hart is verankerd, is het makkelijker om alles aan Hem over te geven. Twee hoeven zich over één ding geen zorgen te maken: Hij zorgt – en dat hoeven wij dan niet te doen.

In één woord: het bewustzijn van de kracht en liefde van God moet levendig zijn, zodat het met het “werpen van zorgen” goed functioneert.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.11.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW