13 jaar geleden

1 Petrus 4:8

Laat de broederliefde blijven

Wij worden ieder persoonlijk door de Heer innig geliefd. Daarom is het onze Heer en Heiland er zoveel aan gelegen dat wij ook elkaar, als volgelingen van Hem, onderling van harte liefhebben! Het is niet voor niets dat de apostelen in hun Brieven de gelovigen steeds weer oproepen tot hartelijke, onderlinge liefde. Onze oude natuur zit vol egoïsme en eigenliefde. En zolang wij niet geleerd hebben ons ‘gestorven zijn met Christus’ in praktisch opzicht te verwerkelijken, zullen deze karaktertrekken in de omgang met anderen steeds weer naar voren komen.

Waar kunnen we dan ware, zelfverloochenende liefde leren? In de school van onze Heer en Heiland. Hij dacht zelfs in de zwaarste beproevingen, zoals wij ze nooit mee zullen maken, nooit aan Zichzelf en zocht nooit Zijn eigen eer. Zijn hart was altijd vervuld met geduldige, heilige liefde ten opzichte van de ander. En hoe vaak hebben wij zelf niet deze trouwe liefde van onze Heiland ervaren! Hoe lang draagt Hij ons al niet met oneindig veel geduld en heilige trouw! In het aanschouwen van Zijn onwankelbare liefde voor ons vinden wij de kracht om ook onze medegelovigen met zo’n liefde tegemoet te treden. Hen een warm hart toe te dragen en mild tegenover hen te blijven, totdat wij allemaal bij de Heer zullen zijn. Hoeveel oefeningen en moeilijkheden zouden het volk van God bespaard blijven, als wij deze liefde meer zouden proberen te verwerkelijken!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW