13 jaar geleden

1 Petrus 4:17

Eerst bij ons!

 

De tijd van het oordeel over deze wereld is heel dichtbij en voor het huis van God is het zelfs al begonnen. Dat is heel ernstig voor iedereen die tot het huis van God behoort! God heeft in Zijn Woord hele duidelijke aanwijzingen gegeven, opdat wij weten “hoe men zich moet gedragen in het huis van God”. “De heiligheid is Uw huis sierlijk, Heere! tot lange dagen”. Maar ach, hoe gauw is men deze heiligheid vergeten en wordt het gemist in ons midden!

Zodra onheiligheid binnengedrongen was, moest God met Zijn oordeel beginnen in Zijn huis; dat zien we al bij Ananias en Saffira. Dit oordeel, ook al is de dood niet altijd het directe gevolg, zal en moet Hij ook vandaag nog uitvoeren, tot het einde toe. Men zou het, hoe ernstig en onveranderlijk het ook is, toch een oordeel van genade moeten noemen. Want het doel van God is – naast het in stand houden van Zijn eer en heerlijkheid – ons herstel, onze bewaring en bevestiging in de gemeenschap met Hem Zelf.

O, dat dit doel toch meer bereikt mocht worden. God tuchtigt ons tot “nut, opdat wij aan Zijn heiligheid deel zouden krijgen”. God neemt het heel precies met Zijn kinderen; Hij ziet niets over het hoofd bij onze opvoeding, als wij ons maar willen laten leiden door Zijn Geest.

Maar wat zal het einde zijn van hen, die niet naar het evangelie geluisterd hebben? Denk er goed om, beste onbekeerde lezer(es), het zal een oordeel zonder einde zijn. Wilt u daaraan ten deel vallen?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW