4 jaar geleden

1 Petrus 3 vers 12

“Want [de] ogen van [de] Heer zijn op [de] rechtvaardigen en Zijn oren tot hun smeken …”.

Het gebed van een zus

 

Een evangelist vertelde eens: ‘Ik mocht een keer tijdens de Eerste Wereldoorlog in N. de blijde boodschap van het heil voor verloren zondaars in Christus Jezus, de Heiland der wereld, brengen. Na die samenkomst kwam er een soldaat op mij af. Je kon heel duidelijk aan hem zien dat hij innerlijk heel onrustig was. Ik vroeg hem: ‘Wat scheelt eraan?’ Hij antwoordde dat hij al een hele tijd als soldaat diende en al meerdere keren, zonder angst, in het heetst van het gevecht had gestaan. ‘Maar’, zo zei hij, ‘een paar dagen geleden heb ik van mijn zus in K. een brief gekregen waar ik steeds weer aan moet denken. Ze schrijft dat ze elke avond bij zonsondergang op de knieën gaat en bidt voor mijn bekering. Nu heb ik geen rust meer, ik ben bang. Wat moet ik toch doen?’

Is dat geen prachtig bewijs van de waarheid van bovenstaande tekst? Een gelovige zus bidt voor de bekering van haar broer en hij kan zich niet meer onttrekken aan de invloed van dat gelovige gebed. God had die soldaat aangeraakt. En God zij dank! Hij mocht dat zelf ook inzien, boog zich neer voor Hem en werd gered.
Wat gaat er toch een kracht uit van het gebed! “Het krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel”.

Dit is iets om heel ernstig over na te denken! U, gelovige lezer(es), hebt misschien nog familieleden die de Heer niet kennen. Laat u dan door deze teksten bemoedigen en blijf in getrouwheid voor hen bidden! De Bijbel, het Woord van God, zegt ook: “Volhardt in het gebed”.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW