4 jaar geleden

1 Petrus 1 vers 6 en 7

“Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroef door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus Christus”.

Een visteler klaagde bij een vriend over de verliezen die hij bij zijn teelt ondervond. Deze vroeg hem: “Heb je ook een snoek in je vijver?” – “Een snoek? Wat denk je wel? Dat is immers zoiets als een wolf in een schaapskudde!” – “Luister”, ging de vriend verder, “weet je, jouw forellen worden traag en zwak. Dat is de reden van jouw mislukkingen. Probeer het eens en laat een snoek in je vijver. Hij zal er zeker een paar opeten en juist van de zwakkere forellen. Maar de forellen zullen zich in zekerheid brengen, omdat ze snel zijn. Het verschijnen van een vijand zal ze opschrikken en je zult spoedig vaststellen dat je teelt weer bloeit”.

Een christen vergaat het in deze wereld precies zo. Hij heeft een aansporing nodig. Het hele Woord van God stelt ons voor ogen, dat je geen vorderingen in de kennis van God en de Heer Jezus maken kan en tegelijkertijd een leven kan hebben zonder moeilijkheden.

Ook bij Israël was het al zo, dat de aanwezigheid van vijanden in het land door God werd gebruikt om het geloof van Zijn volk op de proef te stellen en hen op deze wijze de oorlog te leren (Richt. 3:1-4).

Geestelijke slaap is een groot gevaar voor ons, en ook de apostel Paulus zegt tegen hen die zich door de slaap laten overmannen: “… Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten” (Ef. 5:14).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW