18 jaar geleden

1 Korinthe 7:31

Wat de beroemde natuurkundige Ampère eens heeft gezegd over het "eeuwige licht" is vrij onbekend. Toch is dit zéér behartigenswaardig! Hij zei daarover het volgende:

"Doe je werk altijd met gebed; onderzoek de dingen van deze wereld, dat ben je immers aan je positie verplicht; maar doe dat slechts met één oog, opdat je andere voortdurend gebonden wordt door het eeuwige licht! Luister naar de wijzen van deze aarde, maar ook slechts met één oor, opdat je andere in staat is de zachte tonen van je hemelse Vriend te horen! Schrijf slechts met één hand en klamp je met de andere vast aan God, zoals een kind vol vertrouwen de jas van zijn vader vasthoudt. Zonder deze voorzorgsmaatregelen zul je ooit onherroepelijk ten val komen. O, dat ik toch altijd zal denken aan de woorden van Paulus: "… en zij die de wereld gebruiken, als hadden ze die niet als hun eigendom". Dat mijn ziel toch altijd op die manier met God en de Heer Jezus in verbinding zal zijn!"

Wij bevinden ons in de wereld en leven met deze wereld. We hebben hier ons werk te doen. En we mogen onze geest gebruiken om de grootheid van de schepping te bewonderen. De wetmatigheden, die de grote Schepper daar ingelegd heeft, mogen we gerust onderzoeken. De opdracht van God aan de mens was immers: "… vervult de aarde, en onderwerpt haar" (Genesis 1:28). Maar laten we bij dit alles wel bedenken dat de wereld niet ons vaderland is. Laten we ons door de dingen hier beneden niet gevangen laten nemen, zodat we de eeuwige, blijvende dingen vergeten! Prediker zei het immers al: "En wat daarboven is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van veel boeken te maken is geen einde, en veel lezen (veel doorvorsen) is vermoeiing voor het vlees" (Prediker 12:12).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW