16 jaar geleden

1 Johannes 2:6

Koning Frederik Willem IV van Pruisen ergerde zich eens heel erg aan de nalatigheid van één van zijn dienstknechten. Toen hij bij zijn echtgenote kwam, liep hij nog steeds woedend te schelden. Na een poosje ging koningin Elisabeth rustig staan en keek zoekend de kamer rond. Dit duurde zo een tijdje waarna uiteindelijk koning Frederik vroeg: ‘Wat zoek je?’ – ‘Ik zoek de koning,’ antwoordde ze. Frederik Willem werd door dat antwoord ‘wakker geschud’ en zag in hoe onwaardig hij zich had gedragen.

In het leven van een Christen gaat het vaak net zo. Het gebeurt heel gemakkelijk dat wij ons niet gedragen zoals het een gelovige betaamt. Een Christen moet net zo wandelen als de Heer Jezus Wiens Naam hij en zij draagt, gedaan heeft. Maar ach, hoe vaak praten en handelen wij zo dat men eigenlijk zou moeten vragen: ‘Waar is de Christen?’ Dan komt bij ons de natuur van Adam en niet die van Christus naar voren. Laten we toch heel goed op onze woorden en daden letten, zowel tegenover gelovigen als ongelovigen. Laten we opnieuw de woorden die een dichter eens opschreef, ter harte nemen:

In woord en werken wil ik streven,
om Uwe liefde lof te geven.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW