1 jaar geleden

Zwak geloof – moedig geloof

Bijbelplaatsen: Mattheüs 8 vers 26; Hebreeën 13 vers 5

Een zwak geloof brengt de christen net zo zeker naar de hemel als een sterk geloof. Maar de zwakke, twijfelende christen heeft daarheen niet zo’n prettige reis als de christen met een sterk geloof. Hoewel alle inzittenden van het schip veilig de kust bereiken, is de overtocht voor degene die voortdurend zeeziek is, niet zo comfortabel als voor degene die sterk en gezond is.

Net zoals melancholische mensen van een melancholische omgeving houden, zoeken twijfelende zielen in hun mijmeringen altijd passages in de Schrift die hun twijfels vergroten.

“Waarom bent u angstig, kleingelovigen” (Matth. 8:26). Daar ziet u het lek waardoor het water binnendrong en hun geest deed zinken: zij waren kleingelovig. Niet wat God in Zichzelf is, maar onze actuele voorstelling van God geeft vrede en troost aan de ziel in grote nood. Iemand is misschien bang, dat in een storm het huis op zijn hoofd zal vallen, en al is het zo onwrikbaar als een rots, toch zou dit hem niet gerust stellen, zolang hij niet gelooft dat het zo is.

“Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten” (Hebr.13:5) – Dat is de belofte, en de conclusie die wij door het geloof daaruit moeten trekken volgt in vers 6: “zodat wij vrijmoedig mogen zeggen: ‘De Heer is mij een Helper.’” Wij mogen dit zowel tegenover de mensen als tegenover de duivel en de demonen verkondigen, want de Almachtige heeft het gezegd.

Het geloof is een ware ‘reisgenoot.’ Hij reist met ons mee tot in de hemel, en wanneer hij ziet, dat wij veilig de deur van de hemel zijn binnengegaan, verlaat hij ons.

 

© ww.bibelstudium.de; William Gurnall

[Uit “Extracts from the Writings of William Gurnall, selected from Hamilton Smith.”]
Online in het Duits sinds 29.10.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW