8 jaar geleden

Zondag – Dag van de Heer

De eerste dag van de week

Vroeger was dit ook in Duitsland* de dag, waarmee de week geopend werd. Vandaag is het de zevende dag van de week: zondag. Maar voor degenen onder ons die in Jezus Christus geloven als onze persoonlijke Verlosser, zal het altijd de eerste dag van de week blijven.

De eerste dag van de week heeft voorrang

“Op de eerste [dag] van de week nu kwam Maria Magdalena ’s morgens vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen … Want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit [de] doden moest opstaan” (Joh. 20:1,9). “Op de eerste [dag] van de week echter toen het nog zeer vroeg was, kwamen zij bij het graf, … Zij vonden echter de steen van het graf afgewenteld; en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet … Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt” (Luk. 24:1-3,5,6).

De eerste dag van de week, die we zondag noemen, is de dag waarop de Heer Jezus is opgestaan. Het is de dag na de joodse sabbat. Hij was tot 1976 ook in Duitsland* het begin van de week – maar nu is het de laatste dag van de week geworden. Met hem sluit de week en het weekend af. Ook christenen lopen gevaar om deel te nemen aan deze wisseling in hun gedachten en gevoelens. Op zich verandert de dag natuurlijk daardoor niet. En toch is het goed, de fundamentele verandering die door de opstanding van onze Heer Jezus Christus voor de mensheid bewerkt werd, niet uit het oog te verliezen. Want Christus is “om onze rechtvaardiging opgewekt” (Rom. 4:25). Op deze dag kwamen de eerste christenen bijeen om brood te breken (Hand.20:7).

Is deze dag gewoon een “zonnige dag”?

De term “zondag” komt overigens daar vandaan, dat men (waarschijnlijk de oude Grieken) vroeger aan de zon levengevende krachten toeschreef en hem daarom als een god aanbad. Deze bijzondere verering moest daardoor worden benadrukt, dat men de eerste dag van de week “zijn” naam gaf (1).

In de Bijbel wordt onze “zondag” de eerste dag van de week (Matth. 28:1; Mark. 16:2,9; Luk. 24:1; Joh. 20:1,19; Hand. 20:7; 1 Kor. 16:2 = komt verbazingwekkend 8 x voor) en de  dag van de Heer [de de Heer behorende dag] (Openb. 1:10) genoemd. Moeten we deze dag dan niet ook in de bijbelse betekenis gebruiken?

Nu zou men met recht kunnen zeggen, dat we voor maandag tot en met zaterdag min of meer wereldlijke namen gebruiken, en we ook met betrekking tot de betekenis van de eerste dag van de week nuchter moeten blijven. Waarom moet men dan bij de zondag  een uitzondering maken?

Staan wij nog steeds achter de “dag van de Heer”?

Ik denk dat er goede redenen zijn die daarvoor spreken:

De Bijbel noemt deze dag niet alleen vanwege zijn ‘status’ tegenover de andere dagen – het is de eerste dag van de week. Het toont ons ook, dat de “zondag” voor ons leven een bijzondere betekenis heeft – want deze dag behoort de Heer Jezus toe.

We kunnen door het hanteren van bijbelse namen duidelijk maken, dat we niet bereid zijn om wereldse eisen te gehoorzamen om deze bijzondere dag te laten devalueren. Of behoort de “zondag” ons ook al toe alsmede het weekend?

Het maakt ons meer bewust, dat deze dag niet van ons, maar de Heer Jezus toebehoort – hoewel ons leven ook op de andere dagen niet eenvoudig onze eigen zaak is.

We zullen met de “legitieme” aanduiding “dag van de Heer” of “de eerste dag van de week” zeker een aantal vragen oproepen, die aanleiding tot een belijdenis voor de Heer geven kunnen. Nu is natuurlijk waar, dat we boven alles door ons leven naar Christus verwijzen en niet louter een of andere kapstok proberen te zoeken om aandacht te trekken. Aangezien het hier echter om een bijbelse uitdrukkingswijze gaat, is deze zeker niet verkeerd.

Staan wij eigenlijk nog achter de Heer Jezus en Zijn – soms misschien schijnbaar verouderde  – duidelijke woorden in de Bijbel? Misschien is daarvoor vandaag moed nodig, ook in Duitsland*. Maar Hij gaf alles voor ons, zelfs Zijn leven!

Het kan op een of andere plaats aangevoerd zijn, de eerste dag van de week “zondag” te noemen. Maar als we echt niet begrepen worden als we deze dag “de dag van de Heer” of de eerste dag van de week noemen? Schamen wij ons niet vooral om deze dag op bijbelse wijze aan te duiden?

In de Amerikaanse kalender voor gelovigen is het nog steeds: de dag van de Heer. Dat vind ik ook voor ons en onze kalenders een voorbeeld en nastrevenswaardig.

NOTEN:
1. Net als de maandag is de naam van zondag niet zo moeilijk te verklaren. De dag heet in het Latijn ‘dies solis’. Dit omdat de Romeinse zonnegodin Sol heet. Net als bij zaterdag wordt in veel talen een andere naam voor de zondag gehanteerd. Dit omdat de zondag in het christendom als rustdag is bestempeld. De zondag wordt daarom gevierd als dag des Heren. In het Latijn is dat ‘dies domenicus’. In het Italiaans, Frans en Spaans is dat ‘domenica’, ‘dimanche’ en ‘domingo’ geworden. In de meeste Slavische talen betekent de naam zondag iets als ‘geen werk’. Opvallend is dat juist in het Russisch, de grootste Slavische taal de zondag vernoemd is naar Jezus Christus. Ook in het Grieks is dat het geval. In beide talen betekent de naam opstanding.
* Dit artikel richt zich uiteraard – want het is een Duitse schrijver – op de Duitse situatie maar is zeker ook op onze Nederlandse situatie van toepassing.

 

Manuel Seibel, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW