12 maanden geleden

Zoeken naar de hulp van God

2 Kronieken 20 vers 5 en 6:
“Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.”

Toen Josafat, de koning van Juda, opriep tot een landelijke vastenperiode om de hulp van God in te roepen, kwamen de mensen uit elke stad om te bidden. Josafats daden en woorden leren ons enkele essentiële waarheden over het oplossen van levensproblemen door gebed.

God is groter dan onze problemen. De koning verklaarde, dat God de almachtige Heerser over de volken was, waartegen niemand bestand is. (vs. 6) Veel problemen kunnen wij niet oplossen, maar voor Hem is niets onmogelijk (Matth. 19:26). Als we bidden terwijl we ons richten op Zijn grootheid, zullen onze problemen krimpen tot de juiste proporties.

God wil anderen betrekken bij het bidden met ons. Hele families in heel Juda gaven gehoor aan de oproep van de koning en kwamen samen voor God (2 Kron. 20:13). Gebed had ook een centrale rol in het leven van de vroege gemeente (Hand. 2:42).

Door te bidden zal de Heer ons een oplossing voor het probleem geven. Zijn antwoord kan precies zijn waar we om gevraagd hebben of iets totaal onverwachts. Hij kan ons vertellen om te wachten in onze huidige situatie in plaats van actie te ondernemen, of Hij kan ons opdragen om betrokken te raken bij iets nieuws. In elk geval zal Gods leiding in overeenstemming zijn met Zijn volmaakte wil. De Heer gebruikt elke gelegenheid om ons vertrouwen en onze groei in gerechtigheid te versterken.

We weten niet hoe lang het volk op een antwoord wachtte, maar ze handelden niet voordat ze van God hoorden. Hij zei hen niet bang of ontmoedigd te zijn, maar Hem te vertrouwen. Ook het gebed brengt ons in Gods aanwezigheid, zodat we kracht en richting krijgen voor de uitdagingen van het leven.

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan!
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen,
in ’t gebed tot onze Heer!

Joseph Scriven
Lied 150 – Johannes de Heer

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW