1 jaar geleden

Zoals Ik was … zo zal Ik zijn

Jozua 1 vers 5:
“Zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. Ik zal jullie niet verlaten of in de steek laten.”

Een van de meest noodzakelijke waarheden die we over God kunnen leren is dat Hij is en altijd zal zijn. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid! Dit is misschien een feit, dat we allemaal kennen. We hebben het zeker vaak horen verkondigen. We kennen het vers: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” (Joh. 1:1) Maar waarderen we de diepte van deze waarheid, of heeft de bekendheid ons het zicht doen verliezen op de altijd aanwezige, oneindigheid van God?

Toen Mozes stierf, werd het leiderschap doorgegeven aan Jozua. Hij moest zelf leren, dat God altijd aanwezig was. En zo leren we dat er in het leven van elke christen een tijd komt, dat hij niet langer kan vertrouwen op het geloof van zijn ouders of voorgangers. Zij moeten zelf de waarheid over Gods wezen leren kennen.

Maar ook al komen en gaan er seizoenen, worden tijden van rust ingeruild voor tijden van beproeving, en ontslapen trouwe gelovigen, de Heer is altijd aanwezig. De Heer Zelf doet deze belofte meerdere malen aan Jozua. Het is misschien wel de meest pertinente belofte van het hele boek: ”Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat” (Joz. 1:9)

Let op de tegenwoordige tijd van de belofte. Hij is. Wij kijken vaak terug op de trouw van God en zijn zeer bemoedigd. We kijken zelfs reikhalzend uit naar Gods zegen voor de toekomst. Maar we zien vaak de altijd aanwezige aard van onze God over het hoofd. Hij is met ons.

Dag na dag en moment na moment is Hij bij ons. In tijden van voorspoed en tegenspoed is Hij bij ons. Als we op de berg staan of door het dal lopen, is Hij bij ons. Als we ons verblijden en als we lijden, Hij is bij ons.

Zoals Hij met Mozes was, zoals Hij met Jozua was, en zoals Hij met elke gelovige door de eeuwen heen was, is Hij met jou. Hij was, en is, en zal altijd zijn.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW