6 jaar geleden

Zien op Jezus …

Hebreeën 12:3; 2 Korinthe 3:18; Hooglied 4:9

Waarheen onze ogen gericht worden, is belangrijk. In het verkeer, en bij veel andere gelegenheden. Waar de ogen van onze harten op zijn gericht (Ef. 1:18) is nog belangrijker. We moeten naar Jezus kijken.

Als we op Hem zien, heeft dat gevolgen:

• Voor onszelf

We worden versterkt en bemoedigd. “Want let op Hem, die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt” (Hebreeën 12: 3).

• Voor anderen

We stralen iets uit van de heerlijkheid van de Heer. “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door [de] Heer, [de] Geest” (2 Kor. 3:18). We denken aan Mozes wiens aangezicht straalde, nadat hij in Gods tegenwoordigheid geweest was.

• Voor Christus

Het verheugt Zijn hart wanneer we naar Hem kijken. We herkennen dit in de beeldspraak van het Hooglied. “U hebt mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid; u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen” (Hoogl. 4:9).

Natuurlijk hoeven we niet constant met onze ogen naar de hemel kijken. Anders zou ons ook de vraag kunnen bereiken: ”… Wat staat u naar de hemel te kijken?” (Hand. 1:11). Maar de ogen van ons hart moeten altijd op Jezus in de hemel gericht zijn. Zie op Hem!

Online in het Duits sinds 14.08.2009.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW