6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (4)

“Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben” (Jes. 53:2).

Zie, Mijn Knecht (4)

In de menselijke geschiedenis neigen de dingen naar beneden te gaan en erger te worden. Onze eerste ouders en hun familie hebben dit aangetoond (Gen. 3-4), een proces dat sindsdien herhaald is. Met de komst van de Messias ontmoeten we echter Iemand die geheel anders is. Hoe slecht de omstandigheden ook waren of hoe moeilijk de omgeving, of hoe zwaar de tegenstand ook was, “Hij ging omhoog”. Het Hebreeuwse werkwoord ‘opgroeien’ heeft dezelfde wortel als ‘brandoffer’ – altijd ‘opstijgend’ naar God.

De andere uitdrukking, “als een loot” {tedere plant – vertaler}, benadrukt hoe ‘kwetsbaar’ Hij was, menselijk gesproken. Toch vertegenwoordigde Hij Gods kracht en macht! Dit herinnert ons aan de schijnbare tegenstrijdigheid in Gods “zwakte” en “dwaasheid”, terwijl tegelijkertijd Zijn “kracht” en “wijsheid” werden getoond in onze Heer Jezus Christus op aarde. Paulus ‘bediening toonde ook deze kracht in zwakheid (1 Kor. 1:17-2:8; 2 Kor. 12:9). Velen vragen om indrukwekkende tekenen, wonderen en krachten, maar zijn niet bereid om een God aan te nemen die “zwakheid” gebruikt. Degenen die dat echter wel doen, nemen de Heer Jezus aan en volgen Hem op Zijn voorwaarden, niet volgens de verlangens van de mens. De woorden “een wortel uit dorre aarde” geven eigenschappen aan die de Heer Jezus kenmerkten toen Hij deze wereld binnenkwam. Zijn omgeving had niets te bieden voor Zijn welzijn. Integendeel, Hij trok – als het ware – al Zijn middelen van boven, niet van Zijn omgeving, waar niets was wat het oog kon bekoren, geen majestueuze verschijning of indrukwekkende functies.

Jesaja 53 vers 2-3 beschrijft het Joodse volk op een toekomstige dag wanneer zij, in oprecht berouw, “Mij zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben” (Zach. 12:10). Vandaag kan iedereen, die zich tot God wendt met belijdenis van zijn zonden, in oprecht berouw, de woorden van de bovenstaande belijdenis nemen en tot God spreken, en zijn aandeel toegeven in de verwerping van de Messias.

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW