5 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (15)

“Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen” (Jes. 53:11).

Wie kan de diepte van Zijn smart, de moeiten van Zijn ziel, de moeitevolle inspanning en de zware arbeid, het onrecht dat Hem is aangedaan, doorgronden? (Luk. 22:44; Hebr. 5:7). Al deze woorden drukken iets uit van wat het Hebreeuwse woord ‘arbeid’ inhoudt. In dat donkere uur heeft niet één discipel medegevoel gehad voor Hem, want ze waren in slaap gevallen. Maar wat is deze ontbering vergeleken met Zijn arbeid in het lijden aan het kruis, in het bijzonder wanneer Hij in die drie donkere uren van God is verlaten? Toen beleed Hij onze zonden één voor één en identificeerde Zich met hen in Zijn lijden: onpeilbare arbeid voor de Zondeloze!

Toen Hij zei: “Het is volbracht” – één woord in het Grieks – beschouwde Hij het vanuit Gods gezichtspunt en was voldaan. Alle rechtvaardige en heilige aanspraken van God, de hoge eisen van Zijn gerechtigheid, heiligheid en liefde, werden ten volle door de Mens Christus Jezus vervuld, tot volledige genoegdoening en glorie van God. Dit wetende kon Hij Zijn hoofd laten rusten, toen God voldaan was en geheel Zijn arbeid had aanvaard. Niets was tevergeefs geweest. Het zou godslastering zijn om iets aan Zijn volmaakte werk toe te voegen.

Wat geweldig dat de Heer Jezus Zijn voldoening en vreugde met ons deelt, nu al! In de komende wereld zal Israël zich er in verheugen en de volkeren worden ingeleid in deze vreugde van de Heer. Wat een contrast met al Zijn arbeid en moeite! Deze vreugde herinnert ons aan de prijs die Hij betaalde om velen tot God te brengen, om “velen te rechtvaardigen” maar niet “allen”. Na de oordelen “zal heel Israël behouden worden” (Rom. 11:26) en heel Israël zal opnieuw geboren worden (Jes. 60:21), omdat Hij hun ongerechtigheden heeft gedragen. Onder de volkeren zullen velen geloven, maar niet allen.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW