5 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (14)

“… Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn” (Jes. 53:10).

Onze Heer, Jezus Christus, de Messias, heeft om veel verschillende redenen en doeleinden veel geleden. Hij had geen eigen gezin toen Hij op aarde was, maar behoorde toe aan de familie van Zijn geadopteerde vader Jozef en Zijn moeder Maria. Zijn ware Vader was in de hemel. Zijn volbrachte werk, Zijn dood en Zijn opstanding zorgden er echter voor dat Hij Zijn eigen gezin kon hebben. Dat is één betekenis van “zaad”; de NKJV [1] heeft “Zijn zaad”, maar de letterlijke tekst heeft “een zaad” (“Zijn nageslacht” – ESV) [1]. Het woord ‘zaad’ impliceert deze laatste gedachte, maar “Zijn” staat niet in de grondtekst. Het idee van “een zaad” is dat iets van Zichzelf wordt gereproduceerd in degenen die nu bij Hem horen. Hij zocht een zaad, letterlijk “een zaad van God” of “een goddelijk zaad” (Mal. 2:15) en nu, ten slotte, heeft Hij het.

Dit gaat goed samen met de volgende gedachte: “Hij zal [Zijn] dagen verlengen” (Jes. 53:10). Hoewel Zijn dagen op aarde werden verkort, zegt Psalm 102 vers 24-25 dat Zijn jaren voortduren van generatie op generatie. Dit is waar omdat Hij God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid (Rom. 9:5), en ook omdat Hij nu Zijn dagen verlengt in de opstanding.

Vanwege Zijn opstanding zijn we verbonden met Hem. Er is een nieuwe familie. We zien dit in wat de Heer aan Maria Magdalena vertelde op de dag van Zijn opstanding. Hij zei haar dat ze naar “Mijn broeders” moest gaan: “en zeg hun: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader en [naar] Mijn God en uw God” (Joh. 20:17). De unieke relatie tussen de Vader en de Zoon bestond van eeuwigheid af, maar onze gemeenschap met de Vader en de Zoon is nieuw (1 Joh. 1:3). Dit is het resultaat van het feit dat “… het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn” (Jes. 53:10)

NOTEN:
1. NKJV en ESV zijn twee verschillende Engelse vertalingen van de bijbel. Het gaat hier dus om een probleem, dat in de Engelse vertalingen gevonden wordt. Het woord ‘nageslacht’ (HSV – Herziene Staten Vertaling) wordt in de Staten Vertaling (SV) aangegeven met ‘zaad’.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

As thy brethren we surround Thee,
Firstborn of heavenly race;
He who has with glory crowned
Thee called us to this blessed place.

Als uw broeders omringen wij U,
Eerstgeborene van het hemelse ras;
Hij die met heerlijkheid is gekroond
U riep ons naar deze gezegende plaats.

C.A. Coates

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW