6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (12)

“Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is” (Jes. 53:9).

Zie, Mijn Knecht

Dit deel van het gedicht van Jesaja – en grootste profetie – heeft vier regels. De tweede regel staat in contrast met de eerste, terwijl de vierde regel de derde uitwerkt. Aan de ene kant leren we wat de goddeloze mens heeft gepland, terwijl aan de andere kant God laat zien dat Hij de volledige controle heeft. De vijanden van de Heer waren van plan Zijn lichaam te dumpen, – na Zijn schandelijke dood aan het kruis – en in een kuil te gooien, samen met de lichamen van de gekruisigde rovers. God had andere plannen en omdat Hij de volledige controle had, deden de mensen in hun haat precies wat Hij van plan was! Hij leidde Jozef van Arimathéa om een speciaal graf te bereiden en leidde Nicodémus om kostbare zalf te brengen. Beiden hadden tijdens Zijn leven van de Heer geleerd en nu eerden ze Hem in Zijn dood (Joh. 19:38-42).

Degene Die door een maagdelijke baarmoeder in de wereld kwam, verliet deze door een maagdelijk graf, terwijl Hij geëerd werd met geurige zalven (verg. Joh. 19:39-41).

De plaats van de dood was een plaats van eer voor Hem, want Hij zag helemaal geen ontbinding (Ps. 16: 10-11). Jesaja geeft een reden waarom God waakt over Zijn Zoon: omdat Hij geen onrecht gedaan heeft. Het menselijk ras werd gekenmerkt door geweld en verdorvenheid (Gen. 6:11). Zo was het niet bij de Heer Jezus: geen onrecht, valsheid of bedrog, nooit kwam er een verkeerd woord uit Zijn mond. Van Nathanaël kon Hij zeggen: “Zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is” (Joh. 1:48), maar Hij zei niet dat er nooit bedrog in de mond van deze discipel was geweest. Dit gold alleen voor onze gezegende Heer (Jes. 53:9).

Hij was uniek, zondeloos, volmaakt … Toch gaf Hij Zichzelf als het allerhoogste offer, zondoffer en plaatsvervangend voor degenen die schuldig waren aan bedrog en geweld. Hij verheerlijkte God, nam onze schuld op Zich en stierf de dood die wij verdiend hadden. 

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW