6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (11)

“Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden” (Jes. 53:8).

Zie, Mijn Knecht

De tekst die Jesaja schreef is zeer complex en er zijn veel verschillende vertalingen mogelijk. Het bovenstaande vers verwijst naar de vele vormen van benauwdheid die de Heer Jezus tijdens Zijn leven ervoer, vooral in Zijn lijden aan het kruis. Nadat Zijn werk was voltooid (Joh. 19:30) werden al die problemen – gevangenneming, benauwdheid – van Hem weggenomen.

De term “Zijn leeftijd”1 heeft verschillende betekenissen. ‘Hij kwam van boven’ en ‘is boven de tijd’ is één betekenis, maar ligt buiten ons bereik. Het kan ook verwijzen naar Zijn tijdgenoten,1 die ervoor zorgden dat Hij werd afgesneden. Zijn “is afgesneden” of verwijderd uit het land van de levenden sluit mogelijk aan bij de profetie van Daniël dat de Messias zou worden “uitgeroeid” (Dan. 9:26). Dit werd voorspeld meer dan 500 jaar voordat het plaatsvond. Daniël gebruikte een ander woord dan Jesaja, maar beiden werden geleid door Gods Geest en spraken over de gewelddadige dood van de Messias. Daniël benadrukte het juridische aspect onder de Romeinse wet, terwijl Jesaja verwees naar het vertrek van de Messias uit het land der levenden om het domein van de dood binnen te gaan. Hij bezweek niet voor de kracht van de dood, maar overwon het en liet Zijn koninkrijk triomferen in opstandingskracht (Hand. 2:24).

De profeet identificeerde zich met zijn volk – “mijn volk” – en hun schuld, terwijl de Onschuldige, Jezus, Zich met hen identificeerde door te lijden in hun plaats. Merk op dat overtredingen in vers 5 correct is in het meervoud, maar in vers 8 zou men moeten lezen: “voor de overtreding” (enkelvoud in het Hebreeuws)2. “Hij werd getroffen”3 is een term die wordt gebruikt voor een plaag, een ongeneeslijke ziekte als lepra. De Messias een melaatse? Nee, Hij was zonder zonde, maar aan het kruis werd de Zondeloze Mens “tot zonde gemaakt” en in onze plaats geslagen.

NOOT VERTALER:
1. In het Engels: “His generation”; kan ook “Zijn generatie, Zijn tijdgenoten” betekenen. 
2. In de HSV staat het ook in het enkelvoud: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest”.
3. In het Engels: “He was stricken”. Deze term word in het Engels gebruikt voor “is de plaag op Hem geweest” uit Jes. 53:8d.

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW