5 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (10)

“Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open” (Jes. 53:7).

Johannes de Doper was een profeet die na 400 jaar van goddelijke stilte sinds de profeet Maleachi door God naar Israël gezonden werd. Na de doop van Jezus volbracht Johannes zijn missie toen hij Jezus van Nazareth identificeerde als het lam van God. Twee van Johannes’ discipelen begonnen de Messias te volgen, en verscheidene anderen deden evenzo (Joh. 16:26-51).

Wat een schok moet het voor hen geweest zijn toen Johannes in de gevangenis belandde en zelfs ter dood gebracht werd! Later zouden ze leren dat de Messias, die Johannes had geïntroduceerd, door Zijn eigen volk afgewezen en ook ter dood gebracht werd. In die tijd kon Petrus dit niet accepteren (Matth. 16:21-25). Later begreep hij het, dat wil zeggen, na Jezus’ dood, opstanding en verheerlijking. Toen stelde de volledig herstelde Petrus, samen met anderen, de Messias aan Zijn volk voor (Hand. 2-12). Veel Joodse gelovigen werden echter vervolgd terwijl zij veel leden. Petrus schreef aan hen (1 Petr. 2:23) en citeerde bovenstaande tekst uit Jesaja.

Enkele jaren later kreeg Filippus de evangelist de instructie van de Engel des Heren – en door de Heilige Geest – om naar Gaza te gaan (Hand. 8:26,29) om zich bij de Ethiopische kamerling1 aan te sluiten die op weg was naar huis. Hij hoorde de man het gedeelte uit Jesaja 53 vers 7-8 lezen. Filippus gebruikte het om het goede nieuws over Jezus de Messias voor te stellen (Hand. 8:35). Hij legde uit hoe Jezus verdrukt en gekweld werd, zonder tegenspraak. De kamerling werd gered en gedoopt! Vervolgde gelovigen moesten ook een les trekken uit het voorbeeld van de Heer, zoals wij vandaag ook moeten doen. Gods volk zijn vaak schapen die verdwalen, maar vers 7 beschrijft de Messias als een schaap dat beestachtig behandeld werd door zijn scheerders. Jezus heeft dit ervaren toen Hij “tot slachting werd geleid”.

NOOT:
1. Kamerling: letterlijk ‘een eunuch’ (Grieks eunouchos), d.i. een gecastreerde.

 

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW