6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (1)

“Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden” – (Jes. 52:13).

Zie, Mijn Knecht (1)

Het woord “zie” in onze tekst geeft aan dat God onze aandacht wil vestigen op Hem die heel bijzonder is, “Mijn Knecht”. Jesaja schreef verschillende profetieën en liederen over de Messias en het vierde lied in Jesaja 52:13-53:12 kunnen we “de grootste profetie” of “de parel van profetie” noemen. Het werd ongeveer 800 jaar vóór de openbare bediening van de Heer geschreven, en gaf zeer nauwkeurige details over Zijn leven, lijden, dood, opstanding en Zijn huidige zitting in heerlijkheid. Jesaja werd geleid door de Geest van God en voorzegde met verbazingwekkende precisie dingen die ons hart en onze gedachten raken. Alvorens het lijden van de Knecht te vertellen (in hoofdstuk 53), vestigt hij onze aandacht op de resultaten van het werk van de Messias en hoe Hij verhoogd zou worden – Zijn verhoging (52:13).

Daarna, in een paar woorden, stelt hij het enorme lijden voor dat de Messias zou ondergaan – vooral aan het kruis – en de uiteindelijke invloed over de hele wereld (53:1-12). In deze bekende profetie deelt God Zijn gedachten mee over Degene Die alles heeft volbracht tot heerlijkheid van God. Hoewel Jezus werd afgewezen door Zijn eigen volk Israël, identificeerde God zich publiekelijk met Hem en riep Hij Zijn welbehagen en voldoening uit (zie Matth. 3:16-17; 12:18-21).

Gods Knecht vertrouwde Hem altijd, ook al verwierp Zijn volk Hem (zie Matth. 11-12). Hij handelde verstandig en voorspoedig: het Hebreeuwse werkwoord voor “voorspoed” in Jesaja 52:13 betekent wijs zijn, wijs handelen, zowel als succesvol en voorspoedig zijn (KJV: “verstandig”). Het geheim van de Messias was dat Hij altijd de Heer vertrouwde, die Hem ten hoogste beloonde en Hem verhoogde. Petrus schreef over Hem om de joodse vervolgde gelovigen aan te moedigen, dat de profeten het lijden van de Ene opgeschreven hadden Die wijs handelde en de heerlijkheden die zouden volgen (1 Petr. 1:11; 2:22,25).

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW