1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (26)

“Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag. Zij hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand, en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan” (1 Sam. 30:1-2).

David begon aan een neerwaartse spiraal toen hij een gesprek met zichzelf begon te voeren (1 Sam. 27:1). Hij volgde zijn eigen raad op en sloot zich aan bij zijn vijand om aan Saul te ontkomen. Met deze beslissing begon een zeer moeilijke tijd in het leven van David. Toen we bij ons vers van vandaag aankwamen was er veel gebeurd in het leven van David.

Ons vers begint met Het gebeurde echter”, of zoals een andere vertaling zegt: “En het geschiedde.” Niets “gebeurt zomaar” in het leven, God is altijd aan het werk in ons leven en wij zijn altijd in de school van God. Hopelijk leren wij van de lessen die de Heer in ons leven laat gebeuren.

David had veel verloren door zijn besluit om naar zijn eigen hart te luisteren in plaats van zich tot de Heer te wenden voor hulp, kracht en leiding. Hij had zijn identiteit verloren (29:6-8). Hij had zijn voldoening verloren (29:8). Als gevolg daarvan begint hij af te dalen in wanhoop (30:1-4). Maar God liet de overval op zijn familie toe om Davids aandacht te krijgen. Stel je David voor, staand in de puinhopen van Ziklag, hij stond in werkelijkheid in de puinhopen van eigen wil en compromis. Maar Gods genade is heel duidelijk in de passage. We lezen dat de Amalekieten niemand gedood hebben. Hoe is dat mogelijk? Gods beschermende hand was over alle vrouwen en kinderen!

U en ik zitten in de school van God, net als David. Dit is een school waar we nooit echt afgestudeerd zullen zijn totdat Hij ons meeneemt naar de hemel. Er zijn vele lessen te leren op onze reis. Maar we mogen nooit vergeten Wie de Leraar is en dat Hij de les van de dag voor ons tot een goed einde zal brengen, zoals Hij deed voor David. De apostel Paulus herinnert ons hieraan in Romeinen 8 vers 28 wanneer hij schrijft: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar Zijn voornemen zijn geroepen.” We horen het misschien niet graag als we midden in zo’n les zitten, maar de waarheid is dezelfde: de Heer heeft een doel met alles wat Hij in mijn leven toelaat. En alles wat Hij toelaat wordt gebruikt “om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn” (Rom. 8:29).

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW