1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (23)

“En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?” (1 Kon. 19:13).

Elia was in diepe moedeloosheid en depressie geweest, zoals wij eerder in ons hoofdstuk zagen. Hij bevond zich in de duisternis van een grot en de Heer kwam naar hem toe en zei: “Wat doet u hier Elia?” (1 Kon. 19:9). Elia was met zichzelf bezig, maar het is heel leerzaam wat de God van gemeenschap deed voor Zijn ontmoedigde profeet. Hij berispte hem niet omdat hij ontmoedigd was, maar in plaats daarvan kreeg Elia een persoonlijke ontmoeting met zijn God. Maar eerst laat Hij Elia zien waar Hij niet was, door hem te zeggen: “Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte” (1 Kon. 19:11,12).

Hoe vaak hebben u en ik diezelfde les niet nodig? Wij moeten eraan herinnerd worden: “Niet door kracht niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten” (Zach. 4:6). Wij zoeken het sensationele, het wereldschokkende of iets dat de boel in vuur en vlam zet! Maar in tegenstelling tot dat alles, spreekt de HEERE tot Elia door een stille kleine stem! Deze stille kleine stem wordt ook wel eens zacht gefluister of het suizen van een zachte stilte genoemd. Het is de stem van de Geest van God als wij met het Woord van God bezig zijn, waardoor Hij tot ons spreekt. Er is werkelijk iets opmerkelijk krachtigs aan het spreken over de God van gemeenschap tot een ontmoedigd mensenhart door de stille kleine stem van de Geest van God.

Elia’s reactie is veelzeggend! “En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?”. De Heer stelt deze vraag een tweede maal en Elia wist onmiddellijk, dat God aanwezig was en tot hem sprak.

Deze God van gemeenschap is nabij en verlangt tot ieder van ons te spreken door Zijn Woord. Zoek niet naar het sensationele om je hart te bemoedigen, zoek naar de Heiland om tot je te spreken door het Woord van God, door de Geest van God!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW