3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (11)

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8).

 

In deze psalm van herstel bevestigt David opnieuw zijn vertrouwen in zijn God. Hij kan over de Heer verklaren: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding” (vs. 7). Wat ons eraan herinnert, dat falen nooit definitief is! De Heer is in staat om iedereen die afgedwaald is te herstellen, als er sprake is van eerlijke belijdenis en berouw (vs. 5).

Wanneer wij in de tegenwoordigheid van de Heer komen, is Hij in staat onze zienswijze bij te stellen, zoals Asaf kon getuigen in Psalm 73: “Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette” (vs. 17). Asaf kon toen zeggen: “Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen” (vs. 27-28).

Op dezelfde manier helpt het ons om in de tegenwoordigheid van de Heer te komen om ons denken onderweg aan te passen. Hij is in staat ons te onderrichten, dit is om ons te leren wat juist is.

Ten tweede, in de tegenwoordigheid van de Heer komen zal ons onderwijzen in de weg die we moeten gaan, dit leert ons om op de goede weg te blijven.

Ten derde, wanneer we onze zienswijze bijgesteld krijgen, helpt dit ons om vooruit te gaan met onze ogen gericht op het juiste voorwerp!

Deze stappen helpen ons om verstandig te handelen, en geeft ons kracht om door te gaan ondanks onze omstandigheden.

Hebreeën 12 vers 1-3 herinnert ons eraan deze wedloop, die het leven heet, te lopen, “terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die vóór Hem lag, [het] kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan [de] rechterzijde van de troon van God. Want let op Hem, die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en en in uw zielen bezwijkt”. Als we ons concentreren op onze omstandigheden, kunnen we ontmoedigd raken. Als we ons concentreren op onze mislukkingen, kunnen we ontmoedigd raken, maar het zien op de Heer in moeilijke tijden, kan ons hart verheugen en ons sterken, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor de huidige situatie waarin we ons bevinden!

Door ons op de Heer te richten zullen wij ervaren “Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!” (Ps. 32:11), zelfs te midden van moeilijke omstandigheden!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW