3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (3)

“De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich” (Zef. 3:17).

 

Wat doe je als je je helemaal alleen voelt? Eenzaamheid is iets waar velen mee worstelen. Je kunt in een kamer vol mensen zijn, maar je diep in je ziel eenzaam voelen. De dichter Henry David Thoreau zei: “Een stad is een plaats waar honderden mensen samen eenzaam zijn.” De Psalmist beschreef deze eenzaamheid in Psalm 102 vers 6-7 als volgt: “Ik lijk op een kauw in de woestijn, ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen. Ik lig wakker, ik ben geworden als een eenzame mus op het dak.” Een mus lijkt voor de meesten een kleine, onbeduidende vogel. Maar de God die het geschapen heeft, heeft er Zijn oog op en let op elke mus die valt (zie Matth. 10:29).

Er is wel eens gezegd: “Eenzaamheid is de meest verwoestende kwaal van deze tijd.” In een onderzoek onder slachtoffers van een hartaanval, voelde 50% zich depressief en eenzaam toen ze de aanval kregen. Onlangs las ik, dat 80% van degenen die hulp zochten bij een psychiater, dat voornamelijk deden vanwege eenzaamheid. Iedereen die wel eens te maken heeft gehad met mensen die suïcidaal zijn, weet dat ze vaak een diepe eenzaamheid voelen. Sommigen gaan met eenzaamheid om door middel van alcohol of drugs. Sommigen overeten, terwijl anderen misschien stoppen met eten, weer anderen gaan met eenzaamheid om door te slapen. Eenzaamheid kan ontstaan door afwijzing, onzekerheden, verdriet, tragedie of verlies. Job ervoer dit soort eenzaamheid en verklaarde: 

“Mijn broeders heeft Hij ver van mij weggedaan; en wie mij kennen, zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde; een buitenstaander ben ik in hun ogen. … Zelfs de jonge kinderen verachten mij; als ik opsta, spreken zij mij tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij, en hen die ik liefhad, hebben zich tegen mij gekeerd” (Job 19:13-15,18-19). God zei vanaf het begin: “Het is niet goed dat de mens alleen is.” We zijn geschapen met het verlangen om iemand te hebben om lief te hebben en intiem mee te delen. Iemand die begrijpt hoe je je voelt, iemand die je nodig heeft en jou wil. Voor sommigen is dat misschien geen huwelijkspartner, maar God heeft ons niet ontworpen om eenzaam te zijn. Hij zond Zijn Zoon om de leegte in het hart van de mensheid op te vullen. Hij is een vriend die ons nader staat dan een broer, die beloofd heeft ons nooit te verlaten of in de steek te laten. Niemand heeft ooit van ons gehouden of voor ons gezorgd zoals de Heer Jezus. Wend je tot Hem in je eenzaamheid en wees getroost!

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW