2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (1)

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Num. 23:19).

 

Paulus herinnert ons eraan, dat “Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door Hem het amen, tot heerlijkheid van God door ons” (2 Kor. 1:20). Dit betekent, dat God Zijn beloften vervult in de Persoon van Zijn Zoon. Als wij de Bijbel doorlezen, zien wij de ene belofte na de andere. Sommige daarvan hebben betrekking op het volk Israël, Zijn aardse volk. Maar Gods Woord is vol van beloften die op ons van toepassing zijn. Iemand heeft gezegd, dat er 365 beloften in de Bijbel staan, één voor elke dag van het jaar, maar ik geloof, dat er veel meer zijn dan 365. God geeft deze beloften opdat u en ik Hem op Zijn Woord zouden geloven, op Hem vertrouwen en afhankelijk zijn van Hem, niet alleen op de bergtoppen van het leven, maar zelfs in de dalen van het leven. Er is hulp voor de gekwetsten, hoop voor hen die de hoop verloren hebben, medeleven en troost voor hen die in diepe wanhoop verkeren!

Deze beloften zijn niet alleen voor ons hoofd, ze zijn voor ons hart! Ze zijn om de ziel te sterken van hen die terneergeslagen zijn! Deze beloften herinneren ons eraan, dat we een liefhebbende Vader hebben die voor ons zorgt en ons in Zijn handen houdt. Hij is bij machte om hen te sterken wier knieën zwak zijn en wier handen slap naar beneden hangen! Wanneer de worstelingen van deze weg je lijken te overweldigen, wend je dan tot het Woord van een liefhebbende, zorgzame Vader die Zijn woord gebruikt om angst en twijfel te verdrijven. Toen Paulus sprak over de beloften van God en de hoop van het eeuwige leven, zei hij: “God, die niet kan liegen” (Titus 1:2).

Wij moeten ons geloof opnieuw richten op Zijn beloften en erop vertrouwen, dat Hij ze op Zijn ‘juiste’ tijd vervult. “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden recht maken” (Spr. 3:5-6). We moeten de verleiding weerstaan om het probleem te aanbidden, wat de meest voorkomende vorm van afgoderij is, waarbij we ons concentreren op hoe groot ons probleem is in plaats van hoe groot God is! Hij is in staat en Hij is bereid om ons uit de put van wanhoop te halen, als wij bereid zijn om door geloof Zijn almachtige hand vast te grijpen die zich naar ons uitstrekt!

Beste vriend, doe het volgende vandaag: “Werp al uw bezorgdheid op Hem, want Hij zorgt voor u” (zie: 1 Petr. 5:7). Neem Hem op Zijn woord!

© Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW