7 jaar geleden

Woonplaats van God …

Bijbelplaats: Jesaja 57 vers 15

Zondagsschool. De kleintjes mogen op een stuk papier tekenen, hoe ze zich de woonplaats van God voorstellen. Laten we eens kijken hoe de kinderlijke fantasie dat voorstelt!

De kinderen doen hun uiterste best en presenteren uiteindelijk hun kleine kunstwerken. Prachtig en heerlijk moet het er toegaan, als het gaat om de prachtige woonplaats van God. Maar wat is dat? Een jongen heeft iets getekend wat op een puinhoop lijkt. Zou God daar wonen? Op de vraag wat de betekenis was van zijn tekening, zegt de jongen: “Het is een verbrijzeld hart!”

Stilte … Hoe goed de kleine jongen het toch heeft, hoe goed hij de Bijbel kent! God woont niet alleen in de hoge en in het heiligdom (hoewel dit waar is), maar ook bij degene, die een verbrijzeld hart heeft!

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden” (Jes. 57:15).

Gerrit Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW