4 jaar geleden

Wonder

Twee dagen geleden publiceerden we een artikel over de vraag of we een “zwak” hebben voor het bovennatuurlijke, voor het “wonderbare”.

Vandaag wil ik iets schrijven over het feit, dat er vandaag natuurlijk nog steeds wonderen zijn. Wanneer we ook leren uit Hebreeën 6: “Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoten van [de] Heilige Geest geworden zijn, en [het] goede woord van God en [de] krachten van [de] toekomstige eeuw geproefd hebben …” (Hebr. 6:4,5), dat de wonderen tot het toekomstige tijdperk behoren, betekent dit niet dat er vandaag geen wonderen zijn. We verwachten vandaag geen uiterlijke wonderen, ook al kan God ze geven, omdat Hij Dezelfde is in kracht en macht.

2 Korinthiërs 12 maakt duidelijk, dat zijn kracht vandaag in zwakheid wordt volbracht. Kolosse 1 laat zien, dat God kracht geeft om te volharden en ons geen wonderen belooft, ook niet door een bijzonder geestelijk leven of intensief gebed. Maar Hij doet wonderen. En ik zou dit willen illustreren met een voorbeeld dat ik onlangs tegenkwam. Voor dergelijke ‘wonderen’ moeten we nog steeds dankbaar zijn – elke nieuwe geboorte is tenslotte een wonder! En er zijn ook tegenwoordig veel zogenaamde kleine wonderen, als we er open ogen voor hebben.

Onlangs schreef iemand: “De tijd na mijn scheiding had ik nauwelijks iets te eten, sliep ik vaak op mijn werk, totdat mijn zwager me het nummer van een prediker in X gaf, die mij beloofde na zijn vakantie te bellen. Dit deed hij niet, omdat hij mijn nummer niet meer kon vinden. Maar dat wist ik niet.

Toen kwam er een dag waarop ik zelfmoord wilde plegen. Ik nam mij voor na het werk in een scherpe bocht tegen een boom te rijden. Plotseling ging mijn mobiele telefoon slechts een paar honderd meter voor de boom. De prediker belde. Hij vertelde me, dat hij eigenlijk gewoon iets uit zijn kantoor wilde halen toen hij mijn telefoonnummer, waar hij al lang naar op zoek was, voor zijn telefoon zag liggen.

Ook vandaag werkt God op wonderbaarlijke wijze tot welzijn van de Zijnen, tot eeuwig heil voor de mensen. God zij dank!

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

29.08.2019

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW