5 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (5)

Bijbelcursus

Repetitie les 1 tot 4

 

  • Lees eerst de lessen 1 tot en met 4 rustig en geconcentreerd door;
  • doe daarna de herhalingsles;
  • als u niet zeker bent over een antwoord, kunt u de vorige lessen gebruiken.

 

* * *

 

1. Wat is het eerste wonder (teken) dat de Heer Jezus deed?

…………………………………….……………………………………………….……………….

2. Waar staat deze gebeurtenis in de Bijbel?

…………………………………….……………………………………………….……………….

3. Welke vrouw was daar ook?

…………………………………….……………………………………………….……………….

4. Wie waren er nog meer uitgenodigd?

…………………………………….……………………………………………….……………….

5. Toen Maria tegen Jezus zei: “Zij hebben geen wijn”, kreeg ze een ogenschijnlijk hard antwoord. De Heer Jezus luisterde, wat Zijn dienst betrof, niet naar Zijn aardse moeder, maar naar Zijn

…………………………………….……………………………………………….……………….

6. Bij welke gebeurtenis wordt ons verteld, dat Jezus onderdanig was aan Zijn ouders?

…………………………………….……………………………………………….……………….

7. Hoeveel water bevatten de stenen vaten?

…………………………………….……………………………………………….……………….

8. Welk wonder deed de Heer Jezus in Kana?

…………………………………….……………………………………………….……………….

9. Johannes 3 zegt iets over een Farizeeër. Hoe heet hij?

…………………………………….……………………………………………….……………….

10. Welke vreselijke naam geeft Jezus aan de Farizeeën?

…………………………………….……………………………………………….……………….

11. Welke woorden lezen we steeds weer in Mattheüs 23?

…………………………………….……………………………………………….……………….

12. Waarom ging Nicodémus in de nacht naar Jezus?

…………………………………….……………………………………………….……………….

13. Waarom was het voor Nicodémus zo moeilijk te begrijpen, dat hij opnieuw, dat wil zeggen voor de tweede maal geboren moest worden?

…………………………………….……………………………………………….……………….

14. In Numeri 4 lezen we over vurige slangen, die de Israëlieten bijten. Welke mensen bleven in leven?

…………………………………….……………………………………………….……………….

15. Kijken naar de slang (toen) is

…………………………………………………………………………………… (vandaag).

16. Hoe vaak lezen we in de bijbel van Nicodémus? 

…………………. keer.

Wat wordt bij de laatste keer van hem gemeld?

17. Tussen welke twee gebieden ligt Samaria? Tussen 

…………………………………… en ………………………………………………..

18. Waarom moest de Heer Jezus door Samaria gaan?

………………………………………………………………………………………………………

19. Waar sprak hij met de vrouw over?

………………………………………………………………………………………………………

20. Waar waren de discipelen op dat tijdstip?

………………………………………………………………………………………………………

21. Hoe begint Jezus het gesprek?

………………………………………………………………………………………………………

22. Waarom is de vrouw zo verbaasd, dat Hij haar om water vraagt?

………………………………………………………………………………………………………

23. Wat voor water kan Jezus geven?

………………………………………………………………………………………………………

24. Wat betekent “Bethesda”?

………………………………………………………………………………………………………

25. Wat is het bijzondere aan Bethesda?

………………………………………………………………………………………………………

26. Waarom kan de man, die al 38 jaar ziek is, niet de eerste zijn die het water in gaat?

a. …………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………

27. De Heer kent het lijden van deze man. Hij komt hem helpen. Wat vraagt Hij hem?

………………………………………………………………………………………………………

28. Dan staat er: “Sta op …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

29. Waar vindt de Heer Jezus hem later?

………………………………………………………………………………………………………

30. Op welke dag van de week is de man genezen?

………………………………………………………………………………………………………

31. Wat namen de Joden hem kwalijk?

………………………………………………………………………………………………………

32. Wat was de belangrijkste reden voor hen om Jezus te willen doden en in welk vers vinden we dat?

………………………………………………………………………………………………………

33. Welke van de vijf lessen sprak u het meeste aan en waarom?

www.bibelkurs.com

Wordt DV vervolgd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW