3 weken geleden

Weest niet bang (5) – Ik ben groter dan het probleem!

Bijbelgedeelten: 2 Koningen 6 vers 16; Psalm 18 vers 30; Hebreeën 13 vers 6; Johannes 10 vers 29

2 Koningen 6 vers 16: “Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.”

Als gelovigen gedragen we ons vaak net als de dienaar van Elisa: we zien het gevaar om ons heen, worden wanhopig en hebben maar één angstige vraag: “Wat moeten wij doen?” (2 Kon. 6:15). Het leger van vijanden leek hem zo onoverwinnelijk groot, dat hij helemaal geen rekening hield met de mogelijkheid, dat God zou ingrijpen. Helaas laten we ons zicht op de Heer vaak evenzo blokkeren door het gevaar, dat voor ons ligt. Dit was ook het geval bij Petrus, die de wind zag en onmiddellijk bang werd.

Wat motiveert de dienaar om niet bang te zijn? Met de verklaring, dat er aan zijn kant meer zijn dan aan de kant van de vijanden. Met andere woorden: “God, die met ons is, is groter dan de vijanden!”

Twee lessen voor ons:

1. We hebben – net als de dienaar – open ogen nodig voor de Heer aan onze kant. En als we die niet hebben, moeten we – net als hij – bidden om geopende ogen. De ogen van ons hart moeten altijd de Heer voor ogen hebben. Helaas lijkt het er vaak op, dat we hier blind voor zijn en de aanwezigheid van de Heer helemaal niet verwachten. Doordat zijn ogen werden geopend, kon de knecht zien, dat er al een uitweg uit de situatie was. Wij kunnen hetzelfde bidden als Elisa: “Heer, open mijn ogen, zodat ik zie!” (vs. 17).

2. We hebben het besef van de grootheid van God nodig. Welke obstakels we ook tegenkomen op onze weg, de Heer is altijd groter. Drie prachtige voorbeelden hiervan:

  • David zegt vol vertrouwen: “Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30).
  • De schrijver van Hebreeën schrijft: “… zodat wij vrijmoedig mogen zeggen: ‘[De] Heer is mij een helper <en> ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen?’” (Hebr. 13:6).
  • De Heer Zelf bevestigt dit op indrukwekkende wijze: “Mijn Vader die [ze] Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan [ze] rukken uit de hand van mijn Vader” (Joh.10:29).

<<Laten we liever in geloof naar de Heer Jezus kijken, die aan de rechterhand van God zit, dan naar de berg van moeilijkheden voor onze ogen.>> (Robert Cleaver Chapman)

De Heer Jezus roept je als het ware vandaag toe: “Wees niet bang! Ik sta aan jouw kant – en daarbij groter dan elk probleem dat op jouw pad komt!”

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.08.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW